Przedstawiamy drugą część relacji z konferencji Credit Risk 2018 (pierwsza część TUTAJ)

 

"Wykorzystanie sztucznej inteligencji w scoringu kredytowym" Krzysztof Koronacki, Nethone

Sztuczna inteligencja może być wykorzystana do oceny ryzyka kredytowego. Pisaliśmy już o tym TUTAJ. Na konferencji dowiedzieliśmy się jak to działa na konkretnym przykładzie, jak szeroki wachlarz różnych danych wykorzystano do analizy i jak dzięki AI zostały rozwiązane problemy z płynnością firmy.

 

"Zarządzanie płynnością w obliczu zagrożeń upadłościami"  Krzysztof Chechłacz RiskMan, Katarzyna Lomankiewicz ABC DATA S.A.

Krzysztof Chechłacz zaprezentował najświeższy, przygotowany specjalnie na konferencję Credit Risk 2018 Ranking ubezpieczycieli. O wynikach rankingu pisaliśmy TUTAJ.

O praktyce zarządzania płynnością i ryzykiem kredytowym w dużej firmie działającej na trudnym rynku branży informatycznej opowiadała Katarzyna Lomankiewicz. Standardem zabezpieczania ryzyk finansowych w przedsiębiorstwie jest zbieranie informacji nie tylko o odbiorcach, ale i o dostawcach, ze względu na ryzyko VAT. Stosuje się wskazówki i zalecenia wynikające z listy należytej staranności.

Swoim odbiorcom firma nie sprzedaje na ryzyko własne. Ma zawartych kilka polis ubedzpieczenia należności, wykorzystuje limity nadwyżkowe, faktoring. Ma dedykowane osoby do windykacji na poszczególnych rynkach zagranicznych,

Wystąpienie wywołało wiele pytań uczestników i ożywioną dyskusję.

 

"Zmiany w VAT / split payment", Mirosław Siwiński, Kancelaria Prawna Witold Modzelewski

Prezentacja wchodzących od 1 lipca 2018 zmian w przepisach podatkowych, szczególnie mechanizm podzielonej płatności (split payment) wywołała ciekawą dyskusję między przedstawicielem strony przepisów prawa a praktykami biznesowymi. To co omawiał prelegent było natychmiast uzupełniane dużą już wiedzą części uczestników konferencji i ich podejściem bardzo praktycznym.

Biznes kładzie nacisk na konieczne uzgadnianie z całą siecią kontrahentów jednolitego postępowania co do split payment.  Szczególną uwagę należy zwracać na początkowych uczestników łańcucha. Dobrze jest w całej sieci sprzedaży stosować jeden wzór umowy. 

Jednak i tak panuje przeświadczenie, że split payment rozwinie się lawinowo i jest nieuchronny, mimo ustawowej dobrowolności jego stosowania. Zwracano uwagę na zachęty stosowane przez ustawodawcę i ich praktyczny sens przy wyborze formy rozliczeń, szczególnie biorąc pod uwagę wpływ na płynność finansową.

Split payment nie budzi dużych obaw w dużych firmach. Większym zagrożeniem może być dla małych, dla których, przynajmniej w początkowym okresie, brak możliwości korzystania z zamrożonych na odrębnym koncie pieniędzy może skutkować zachwianiem płynności. Większym problemem jawi się split payment w bardziej skomplikowanych formach rozliczeń z włączeniem podmiotu trzeciego.

Faktoring, ubezpieczenie należności, obrót wierzytelnościami – tutaj komplikację stanowi przede wszystkim odpowiedzialność solidarna.

 

"Automatyzacja procesów księgowych" Magdalena Brzuszczyńska, Cyber Productivity

Działanie robota księgowego oparte jest na optycznym rozpoznawaniu znaków, kategoryzatorze semantycznym i silniku reguł.

Robot zbiera i analizuje dane w czasie rzeczywistym, automatyczne procesuje, księguje i rozlicza transakcje, optymalizuje procesy i komunikację. Odpowiednie ustawienie reguł pomaga w podejmowaniu decyzji lub uprawnia robota do jej podjęcia.

Przykładem użycia robota księgowego jest platforma bankowa, która klientom banku umożliwia zbieranie i analizowanie na bieżąco danych do zarządzania firmą i udostępnia aplikację do prowadzenia księgowości. Bank zaś pozyskuje dane do scoringu i oferowania produktów finansowych. Taką platformę posiada np. mBank.

Robot wykorzystany w przedsiębiorstwie optymalizuje wymianę dokumentów i płatności z odbiorcami, zbiera i analizuje dane finansowe kontrahentów. Efektem jest choćby znacząca poprawa ściągalności należności. Udostępniony odbiorcom również im daje dostęp do danych potrzebnych w zarządzaniu firmą na bieżąco, możliwość skorzystania z aplikacji do prowadzenia księgowości i menadżera finansowego.

Automatyzacja procesów księgowych to dla przedsiębiorcy szereg korzyści zarówno w pracy działu finansowego, służb sprzedażowych jak i w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. To optymalizacja wykorzystania pracy księgowych i finansistów, redukcja kosztów, eliminacja ręcznego wprowadzania danych i ograniczenie błędów. To informacja w czasie rzeczywistym, kontrola zgodności dokumentów, bieżąca kontrola budżetów, urealnienie terminów płatności. To wykrywanie ryzyka kredytowego, lepsza kontrola kredytów kupieckich, usprawniona komunikacja między dostawcą a odbiorcą, scentralizowane zarządzanie należnościami, automatyczne rozliczanie.

To już nie przyszłość, ale teraźniejszość w zarządzaniu firmą.

 

Ostatnim punktem programu konferencji był bardzo ciekawy

panel dyskusyjny: „Wpływ automatyzacji procesów finansowych na rynek pracy”, moderator Iwona D. Bartczak

Wnioski z dyskusji są optymistyczne. Automatyzacja nie zabierze nam pracy. Jest nadzieja, że rozwój technologii będzie powodował powstanie większej ilości miejsc pracy równie szybko jak ich likwidację.

Typowe prace biurowe i administracyjne jak wprowadzanie danych i ich analiza będą wykonywane szybciej i dokładniej przez maszynę niż przez człowieka. Sporządzanie sprawozdań będzie zajęciem dla robota, który przygotuje je w oparciu o dane pozyskane z dokumentów finansowych firmy, analizę ryzyka przeprowadzi automat itd.

Są jednak umiejętności, kompetencje, których nie da się lub da się w niewielkim stopniu zautomatyzować np. empatia, argumentowanie, negocjowanie, kreatywność, tak artystyczna, jak i intelektualna, umiejętności informatyczne, takie jak programowanie i administrowanie systemami, spostrzegawczość. Również produkcja robotów i systemów autonomicznych wymaga specyficznych umiejętności.

Daje to pole do rozwoju związanych z tymi kompetencjami zawodów, zapewne pojawienia się nowych profesji, a nawet powstania całkiem nowych branż.

 

Konferencja Credit Risk 2018 była ciekawym i inspirującym wydarzeniem.  Zgromadziła wielu credit managerów, którzy mieli szansę otrzymać solidną dawkę wiedzy, przedyskutować interesujące tematy, poznać praktyków zarządzania należnościami. Było to bardzo udane spotkanie, zobaczyliśmy ciekawe prezentacje, padło wiele pytań od uczestników, toczyły się owocne rozmowy kuluarowe, wysłuchaliśmy inspirującego panelu dyskusyjnego.

Do zobaczenia za rok!

 

Zdjęcia z imprezy i krótką relację można zobaczyć na stronie PICM

 

EK