6 czerwca 2019 r. w Krakowie odbyła się trzecia już konferencja Credit Risk poświęcona ryzyku w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych oraz wspieraniu bezpiecznego rozwoju i eksportu polskich przedsiębiorstw.

Relacje z poprzednich konferencji Credit Risk publikowaliśmy TUTAJ (2017 rok) i TUTAJ (2018 rok cz.1 i cz.2).

Głównym tematem tegorocznej konferencji były kluczowe kompetencje zawodowe osób zarządzających kredytem kupieckim i należnościami handlowymi.

 

 

Konferencję otworzył Robert Dyrcz, fundator PICM i wraz z Arturem Hołdą Przewodniczącym Rady Programowej PICM wprowadzili uczestników w tematykę konferencji.

Od wielu miesięcy analitycy polskiego rynku próbują wyjaśnić swoisty fenomen: silny wzrost gospodarczy przy jednocześnie rosnących statystykach upadłości przedsiębiorstw i coraz gorszych prognozach ilości bankructw przez ubezpieczycieli. Dane GUS za I kwartał 2019 roku wskazują również na słabsze wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw, gorsze są też ich podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

Informacje i dane pozyskiwane z różnych źródeł wymagają dobrej analizy i prawidłowej interpretacji także na poziomie przedsiębiorstwa oraz przełożenia m.in. na strategię udzielania kredytu kupieckiego. Bez odpowiednich kompetencji credit managera, wdrożenie w życie opracowanego planu działania ma małe szanse powodzenia.

Skuteczna analiza kredytowa wymaga łączenia tradycyjnych umiejętności analitycznych, kreatywności, innowacyjności w myśleniu z dobrą znajomością otoczenia biznesowego. Nowoczesny credit manager poza podstawową funkcją ograniczania ryzyka finansowego, dostarcza narzędzi do bezpiecznego zwiększania sprzedaży, umie przekazywać wiedzę nie tylko o wskaźnikach finansowych, ale także o sytuacji w branży czy tendencjach rynkowych.

Monotonna i uciążliwa część pracy credit managera coraz częściej jest ograniczana a nawet zastępowana przez nowoczesne narzędzia analityczne. Ale jednocześnie stawiane są mu coraz wyższe wymagania dostarczania pogłębionej analizy i wyciągania konkretnych, przynoszących korzyści dla przedsiębiorstwa wniosków. 

Wśród kompetencji credit managera, szczególnie przydatnych w nadchodzącej dekadzie, wymienia się:

  1. umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów,
  2. krytyczne myślenie,
  3. kreatywność,
  4. skuteczne zarządzanie ludźmi,
  5. umiejętność współpracy.

Powyższe zagadnienia omawiali kolejni prelegenci.

 

Mapa bieżących ryzyk gospodarczych - Paweł Radwański z BNP Paribas 

Największe zagrożenia dla rozwoju gospodarczego to - na świecie - zaostrzenie warunków wymiany handlowej (możliwy wzrost stawek celnych), a w kraju - nasilenie napięć na rynku pracy i coraz bardziej odczuwalny brak siły roboczej oraz stosunkowo niska dynamika inwestycji, co w połączeniu z sytuacją na rynku pracy stanowi istotne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego. Zaskakujący dla ekonomistów wzrost gospodarczy Polski w zestawieniu z widocznymi negatywnymi tendencjami w strefie euro, można wytłumaczyć napędzaniem naszej gospodarki popytem wewnętrznym, w tym przede wszystkim konsumpcją gospodarstw domowych. Cykl koniunkturalny w Polsce sugeruje jednak osłabienie aktywności gospodarczej w Polsce w 2020 roku. Dołek koniunktury wydaje się prawdopodobny w 2023 roku, kiedy może też nastąpić zakończenie absorpcji funduszy strukturalnych UE z obecnej, hojnej dla Polski, perspektywy finansowej.

 

Upadłości i wyłudzenia jako główne zagrożenia bezpiecznej sprzedaży - Krzysztof Piotrowski i Grzegorz Błachnio z Euler Hermes

Przedstawiciel Euler Hermes omówił temat wyłudzeń z punktu widzenia doświadczeń windykacyjnych ubezpieczyciela. Tak jak rozwijają się metody prowadzenia biznesu, tak przestępcy rozwijają sposoby na kradzież i wyłudzenia. Oprócz ataków na systemy informatyczne, wycieków danych, złośliwego oprogramowania częstymi metodami oszustw i wyłudzeń jest podszywanie się pod znaną firmę, zakupy na przejętą firmę z historią, zakładanie firmy w celu wyłudzenia towaru, firmy rejestrowanej "na słupa", duże zakupy przed zamknięciem działalności czy oszustwa faktoringowe - wystawianie fikcyjnych faktur w celu wyłudzenia finansowania. W zapobieganiu wyłudzeniom ważny jest zarówno skuteczny system zarządzania należnościami w firmie jak i kompetencje pracowników, ich wyczulenie na niepokojące sygnały, znajomość kontrahentów i umiejętności analityczne. Temat wyłudzeń poruszaliśmy już na naszym blogu: European Distribution Fraud i Jak nie dać się oszukać?

Czwarty rok z rzędu zwiększa się liczba upadłości w Polsce, mimo dużego wzrostu gospodarczego. Dlaczego tak się dzieje? W konkretnych branżach przyczyną może być duży wzrost kosztów pracy i materiałów - np. w budownictwie większy niż  indeksacja cen prac budowlanych. Ale upadłości zwiększają się w każdym sektorze. Analizy Euler Hermes wskazują, ze przyczynami wielu upadłości nie jest utrata rynku, spadek popytu, bo klienci nadal są. Przyczyną jest wzrost kosztów wynagrodzeń przy niskiej innowacyjności produkcji. A do tego firmy nie przekładają tych kosztów na wzrost cen swoich produktów/usług, zmniejszają marże rentowności, kumulują mniej kapitału i są bardziej podatne na wszelkie sytuacje nieprzewidziane, braki zapłaty nalezności i w efekcie upadają. 

 

Kluczowe kompetencje w polubownym odzyskiwaniu należności - Borys Sadowski GEKKO Collections

W ostatnich latach bardzo zmieniło się podejście do windykacji. Teraz zadaniem windykatora nie jest to tylko odzyskanie pieniędzy od dłużnika ale także odzyskanie dłużnika jako klienta, nawiązanie i rozwijanie relacji z klientem i wreszcie zapobieganie przeterminowaniom nalezności czyli prewindykacja. Takie cele wymagają ścisłej współpracy windykacji ze sprzedażą i ryzykiem kredytowym. Windykacja jest coraz bliżej klienta i poza pilnowaniem, żeby pieniądze, które się firmie należą znalazły się jak najszybciej na jej koncie, musi bardzo uważnie obserwować, bardzo szybko działać i wyłapytać wszelkoie zagrożenia niewypłacalnością odbiorców, żeby zapobiegać brakowi płatności lub ostatecznie ustawić się w kolejce wierzycieli na jak najlepszej pozycji. Tak określone cele i zadania windykatora wymagają od pracownika wiedzy, umiejętności i motywacji. I tym kompetencjom poświęcona była zasadnicza część wykładu, który wzbudził ogromne zainteresowanie i zyskał wysokie oceny uczestników konferencji.

 

How better data can help mitigate risk without impacting business growth - Lenka Hlucha Bureau van Dijk 

Tematem prezentacji było zarządzanie ryzykiem kredytowym w sposób, który nie ogranicza rozwoju firmy, sprzedaży. Wyzwania przed jakimi staje przedsiębiorca zarządzając ryzykiem to brak zasobów ludzkich i wewnętrznej komunikacji ryzyka z innymi zespołami, dużo ręcznej pracy - brak automatyzacji i dobrych jakościowo danych, nieuporządkowany proces od pozyskania klienta do zarządzania całym portfelem. Sprzedaż jest skoncentrowana na pozyskiwaniu nowych klientów i utrzymaniu dotychczasowych, wchodzeniu na nowe rynki, do kolejnych krajów. Jak ograniczać ryzyko rozwijając sprzedaż? Rozwiązaniem jest komunikacja między zespołami, korzystanie z niezależnego źródła danych, automatyzacja procesu. Zespół ryzyka powinien przedstawiać sprzedaży zasady ograniczania ryzyka kredytowego, uczestniczyć w spotkaniach z kluczowymi klientami, wspólnie ze sprzedażą analizować raporty kredytowe, współpracować i być dostępnym dla sprzedaży. Sprzedaż z kolei powinna dbać o lepsze poznanie klienta, tworzenie bliskich i trwałych relacji biznesowych, bo służy to ocenie ryzyka, a cele sprzedażowe powinny być uzgadniane z cerdit managerami. Niezależne źródło danych służy obiektywizacji informacji, poszerzeniu o dane innych firm i perspektywę historyczną, o raporty branżowe, krajowe, ratingi firm i informacje prawne. Automatyzacja i jedna wspólna platforma pozwala na dostęp do informacji dla wszystkich zespołów, oszczędność czasu i zasobów, łatwiejszy przepływ zadań i integrację systemów finansowo-księgowych. Lepsze informacje kredytowe umożliwiają zespołom handlowym przedłużanie okresu kredytowania i unikanie sutuacji, w których ryzyko jest zbyt wysokie. Przegląd całego portfolio pomaga w ograniczeniu ryzyka i jednocześnie w zwiększeniu biznesu. Bureau van Dijk jest właśnie taką firmą, która gromadzi i przetwarza informacje o małych i średnich przedsiębiorstwach z całego świata i udostępnia je klientom na platformie informatycznej.

 

Sprzedaż i kontrola kredytowa – jak dojść do porozumienia? - Tomasz Kalko mówca motywacyjny 

Komunikacja między służbami sprzedażowymi a credit managerem ma ogromne znaczenie. Bezpieczeństwo finansowe zaczyna się od handlowca, od osoby, która przyjmuje zamówienia, że nie trzeba tworzyć wielu skomplikowanych procedur, żeby mieć pracowników, którzy będą czujni, którzy będą uważni na to, co dzieje się z kontrahentami. systemach motywacji, sposobach pracy i współpracy, o organizacji i stylu zarządzania.

 

Człowiek w erze automatyzacji  - Dariusz Użycki konsultant obszaru Executive Search, Coaching/ Mentoring, Outplacement

Na ile możliwa jest automatyzacja procesów w branży finansowej? Czy i czego możemy się spodziewać po digitalizacji rynku pracy, jaki procent dzisiejszych zawodów zniknie z rynku pracy? Już dzisiaj można zautomatyzować ok 50% zawodów, wiele zawodów, które w 2004 roku uznawano za absolutnie niepodlegające automatyzacji już może być zautomatyzowanych (np. kierowca samochodu ciężarowego). Przed dygitalizacją nie chronią nas cechy uznawane za "czysto ludzkie" jak np. empatia.  Czy możliwe są i należy rozpatrywać dwa kierunki rozwoju: humanizacja sztucznej inteligencji i dehumanizacja człowieka? Jakie obszary działalności ludzkiej nie poddają się (jeszcze) algorytmizacji i uczeniu maszynowemu? Jakie są potencjalne skutki społeczne rozwoju AI? Na ile się na to godzimy? O tym wszystkim ciekawie opowiadał prelegent.

 

Ranking Ubezpieczycieli - RiskMan i PICM przedstawili podsumowanie rankingów ubezpieczycieli publikowanych na naszych stronach: 2017, 2018, 2019. O szczegółach tego podsumowania wkrótce.


 

Adresatami konferencji Credit Risk są właściciele firm, eksperci oraz kadra zarządzająca z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym B2B, a w szczególności: działy finansowe, działy oceny ryzyka kredytowego, działy kontroli kredytowej, zarządzanie ryzykiem, działy kontrolingu finansowego, działy monitoringu należności, działy windykacji oraz zarządzanie gotówką (treasury).


 

Organizator konferencji: Fundacja Polski Instytut Credit Management (PICM)

Sponsor Strategiczny: RiskMan

 

Galeria zdjęć