Ograniczenie wartości odszkodowania może odnosić się do kwoty odszkodowania z tytułu braku płatności od konkretnego kontrahenta - o tym pisaliśmy TUTAJ. Ale również może dotyczyć wartości wszystkich odszkodowań wypłaconych w wybranym okresie w ramach całej umowy.

Czy to oznacza, że możesz nie otrzymać odszkodowania, mimo że spełnione zostały pozostałe warunki umowy ubezpieczenia? Jak jest ustalana i ile wynosi maksymalna wartość możliwych do wypłaty odszkodowań? Na co zwrócić uwagę przy analizowaniu tego parametru?

 

W kilku punktach dla niecierpliwych

  • Suma odszkodowań wypłaconych w danym okresie rozliczeniowym najczęściej nie może być wyższa niż wielokrotność zapłaconej składki ubezpieczeniowej.
  • Umowa ubezpieczenia szczegółowo określa jak i z jakiego okresu sumowane są odszkodowania oraz jakie są zasady ustalenia składki do wyliczenia maksymalnej kwoty odszkodowań.

 

Drugim, po limicie kredytowym kontrahenta, ograniczeniem odszkodowania jest określona w umowie ubezpieczenia maksymalna kwota wypłaconych odszkodowań. To ograniczenie odnosi się do sumy wszystkich odszkodowań wypłaconych za dany okres rozliczeniowy umowy ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia różnie opisują ten parametr.

 

Definicje


Przykładowe zapisy OWU dotyczące maksymalnej kwoty odszkodowań dla całej umowy.
  • Maksymalna kwota wypłaconych przez Ubezpieczyciela odszkodowań za okres rozliczeniowy nie może przekroczyć wielokrotności zapłaconych przez Ubezpieczającego składek należnych w okresie rozliczeniowym.
  • Maksymalna kwota wypłaconego odszkodowania za dany okres ubezpieczeniowy jest ograniczona do wysokości 25-cio krotności składki opłaconej przez Ubezpieczającego za dany okres ubezpieczeniowy.
  • Wysokość odszkodowania z tytułu wszystkich wypadków ubezpieczeniowych, które wystąpiły w danym roku ubezpieczeniowym, stanowi maksymalnie 25-krotność składki zapłaconej w danym roku ubezpieczeniowym.
  • Maksymalna wysokość odszkodowania w okresie ubezpieczenia oznacza maksymalną wysokość wszystkich ubezpieczeniowych odszkodowań odnoszących się do danego okresu ubezpieczenia, które mogą zostać wypłacone. Odszkodowanie odnosi się do tego okresu ubezpieczenia, w którym powstała najstarsza ubezpieczona należność ujęta w zgłoszeniu ryzyka zdarzenia ubezpieczeniowego.
  • Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczającego z tytułu umowy ubezpieczenia stanowi suma ubezpieczenia, której wartość określona jest w umowie ubezpieczenia. Wartość ta może być ustalona w umowie ubezpieczenia jako ściśle określona suma pieniężna i/lub jako określona wielokrotność zapłaconej przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej.

 

Na co należy zwrócić uwagę? Jakie są istotne składowe tych definicji i czym się różnią poszczególne rozwiązania?


Okres rozliczeniowy

Maksymalna kwota wszystkich wypłaconych odszkodowań dotyczy danego, przeważnie rocznego, okresu rozliczeniowego umowy ubezpieczenia. Czyli odszkodowania są sumowane w ramach danego okresu i jeśli ich wartość osiągnie kwotę określoną w umowie, to za ten okres rozliczeniowy już nie będzie się należało więcej odszkodowań.

Z okresem rozliczeniowym jest związany drugi istotny element.

 

Zaliczanie odszkodowań do danego okresu rozliczeniowego

Jak widać w powyższych definicjach, może to być liczone różnie. Np. kwota wypłaconego odszkodowania jest zaliczana do okresu rozliczeniowego, w którym powstała należność (np. wg daty wystawienia faktury) lub do okresu, w którym powstała najstarsza należność zgłoszona do windykacji, lub do okresu, w którym powstała szkoda / wypadek ubezpieczeniowy. Mogłoby być jeszcze wg daty wypłaty odszkodowania.

Następny element definicji to sposób określenia kwoty ograniczenia.

 

Maksymalna wartość odszkodowań

Najczęściej jest ona zdefiniowana jako wielokrotność zapłaconych składek. Wątpliwość dotyczy podobnego zagadnienia jak w przypadku zaliczania odszkodowań. Te składki mogą być zapłacone za dany okres ubezpieczenia (to wersja częściej spotykana) lub w danym okresie.
 

Przykład

- Okres rozliczeniowy 1.01.2016 - 31.12.2016,
- Wystawione rachunki za składkę dotyczące tego okresu - 100 z czego 80 zapłacone w 2016 r,
- 10 zapłacone już w styczniu 2017 r.,
- 10 jeszcze nie zapłacone.

W zależności od sposobu zdefiniowania, suma składek do wyliczenia maksymalnej kwoty odszkodowań wyniesie 90 (“za okres”) lub 80 (“w okresie”), przy czym w wersji "za okres" najczęściej ubezpieczający ma szansę dopłacić te 10 i wtedy bazą jest kwota 100.

 

Maksymalna kwota odszkodowań jest wyliczana jako wielokrotność składki obliczonej jak w powyższym przykładzie i może wynosić np. 25-, 30-, 40-krotność składki.

 

Czy takie ograniczenie jest realnym "zagrożeniem" dla ubezpieczającego?

W praktyce bardzo rzadko zdarza się odmowa wypłaty odszkodowania z powodu przekroczenia maksymalnej kwoty odszkodowań. Odszkodowanie w wysokości 30-krotności składki oznacza szkodowość 3.000%, a już w sytuacji, gdy ten wskaźnik zbliża się do 100% (czyli wartość odszkodowań sięga wartości zapłaconej składki) ubezpieczyciel będzie interweniować (np. zmniejszać limity, wypowiadać umowę).

Przy większej ilości limitów, bez pojedynczego wysokiego limitu, wielokrotność składek nie jest realnym ograniczeniem. Zasadniczo ubezpieczyciel ustawiając ten parametr chroni się przed jakimś drastycznym załamaniem rynku, przed katastrofą gospodarczą kraju lub branży.

Parametr ten może być istotny, jeśli umową jest objęty Twój główny kontrahent z “kominowym” limitem, a pozostali kontrahenci mają znacznie niższe limity.

 

Jak postąpić w takiej sytuacji? Jak wynegocjować korzystne warunki umowy z ubezpieczycielem? Skontaktuj się z nami, pomożemy.

 

Inne rozwiązania

Poza powiązaniem z zapłaconą składką, innym sposobem ograniczenia wypłat odszkodowań może być kwotowe określenie sumy ubezpieczenia. Istnieją też umowy, w których jedynym limitem jest limit kredytowy dla danego kontrahenta, nie ma ograniczenia sumy wypłaconych odszkodowań z całej umowy.

 

 

Ewa Krzemińska, rozumiemOWU.pl.