Jak jest wyliczana składka za ubezpieczenie należności omawialiśmy w artykule “Ile kosztuje ubezpieczenie należności?” Najczęściej nie przekracza ona 0,5% wartości zrealizowanego obrotu w kredycie kupieckim.

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej? Czy da się ją jeszcze obniżyć? Jak zmniejszyć dodatkowe koszty związane z ubezpieczeniem?

 

W kilku punktach dla niecierpliwych

Parametry finansowe ubezpieczenia są negocjowalne. Możesz wpływać na obniżenie stawki i składki ubezpieczeniowej:

  • dbając o sprawne i skuteczne zarządzanie należnościami,
  • zgłaszając do ubezpieczenia cały obrót i dbając o duże rozproszenie ryzyka,
  • korzystając z premii za bezszkodowość,
  • odpowiednio kształtując pozostałe parametry kosztowe umowy jak udział własny, wartość szkody minimalnej, koszty oceny ryzyka,
  • korzystając z wiedzy i doświadczenia brokera ubezpieczeniowego.

 

Wszystkie elementy kosztowe ubezpieczenia należności są negocjowalne1.  Podlegają uzgodnieniom przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a także w trakcie jej trwania, najczęściej przy ustalaniu warunków na kolejny rok / okres rozliczeniowy.

 

Zarządzanie należnościami w firmie

 

Ubezpieczyciel oceniając ryzyko sprawdza nie tylko Twoich kontrahentów, ale i ocenia sposób zarządzania należnościami w Twojej firmie. We wniosku o ubezpieczenie jesteś pytany o przeterminowane i utracone należności, o ich wiekowanie, o procedury monitorowania ryzyka i windykacji długów. Ubezpieczyciel bada rozproszenie ryzyka, branżę Twoich odbiorców i jej sytuację, pyta o stosowane terminy płatności, wielkość dostaw i historię współpracy. Wszystkie te elementy mają wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień w płatnościach i szanse ich odzyskania. Poziom ryzyka przekłada się na jego wycenę w postaci stawki za ubezpieczenie.

 

Czyli chcąc wynegocjować niską stawkę za ubezpieczenie lub ją obniżyć zarządzaj skutecznie swoimi należnościami. Przygotuj transakcję, zadbaj o prawidłową umowę, monitoruj płatności, szybko windykuj. Ustal procedury wyznaczania limitów kredytowych w oparciu o decyzję ubezpieczyciela i procedury monitorowania stopnia ich wykorzystania. Określ kroki postępowania wobec odbiorców po wysłaniu towaru i po zapadnięciu terminu płatności. Podziel odbiorców na segmenty, utrzymuj z nimi dobre relacje, ale trzymaj się ustalonych zasad.

W uporządkowaniu i prawidłowym zarządzaniu należnościami może pomóc Ci broker ubezpieczeniowy lub ubezpieczyciel.

 

Obrót do ubezpieczenia

 

Stawka za ubezpieczenie zależy od zgłoszonego do ubezpieczenia obrotu. Im większy tym stawka powinna być niższa. Nie staraj się więc wyłączyć z ochrony ubezpieczeniowej jakichś odbiorców licząc na mniejszy koszt, bo może to być nieopłacalne. Dbaj o rozproszenie ryzyka czyli nie koncentruj całej sprzedaży na jednym czy dwóch odbiorcach.

Postaraj się oszacować wartość planowanych obrotów nie zaniżając ani nie zawyżając ich, bo w obu sytuacjach może Cię niemile zaskoczyć rozliczenie roczne.

 

Premia za bezszkodowość lub udział w saldzie

 

Często stosowanym rozwiązaniem w umowach ubezpieczenia jest premia za bezszkodowość. Brak szkód za dany okres rozliczeniowy jest nagradzany przez ubezpieczyciela zwrotem części zapłaconej składki. Jest to korzystne dla obu stron rozwiązanie - ubezpieczyciel nie musiał wypłacać odszkodowania, a ubezpieczający odzyskał część pieniędzy wydanych na ubezpieczenie.

 

Podobnie działa tzw. udział w saldzie. Przy wartości odszkodowań niższej niż zapłacona składka ubezpieczyciel dzieli się nadwyżką ponad wartość odszkodowania. Warunki i parametry tego podziału określa umowa ubezpieczenia.

 

Parametry kosztowe ubezpieczenia

 

Skuteczne zarządzanie należnościami, brak szkód to może być powód, żeby spróbować uzyskać niższą stawkę poprzez podwyższenie udziału własnego.

Wysokość odszkodowania może być ograniczona również poprzez ustalenie minimalnej szkody czy tzw franszyzy integralnej, co oznacza, że małych odszkodowań ubezpieczyciel nie wypłaci. Podwyższenie wartości tego parametru może pomóc wynegocjować niższą stawkę ubezpieczeniową.

Koszt oceny ryzyka może być istotnym elementem finansowym umowy ubezpieczenia. Jeśli masz wielu drobnych kontrahentów możesz uniknąć opłaty za ocenę ryzyka korzystając z limitu automatycznego / ryczałtowego i własnej weryfikacji odbiorców. Pisaliśmy o tym rozwiązaniu  TUTAJ.

 

Udział brokera

 

Pośrednictwo brokera w zawarciu i negocjacjach warunków ochrony nie zwiększa kosztu ubezpieczenia, a może znacząco go obniżyć ze względu na wiedzę merytoryczną, znajomość rynku i doświadczenie negocjacyjne pośrednika. Za usługi brokerskie płaci ubezpieczyciel. Warto z tego skorzystać.

 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc, skontaktuj się z nami.

 

Ewa Krzemińska  www.rozumiemOWU.pl

____

Jest to zasada stosowana wobec firm z dużym obrotem, bo dla małych przedsiębiorców najczęściej są oferowane polisy uproszczone z ustalonymi z góry składkami.