Obniżenie limitu kredytowego kontrahenta jest dla przedsiębiorcy nieprzyjemną i najczęściej zaskakującą decyzją ubezpieczyciela.  

Oto najczęściej pojawiające się wątpliwości przedsiębiorców:  

 

Co oznacza obniżenie / anulowanie limitu kredytowego?

Anulacja czy obniżenie limitu kredytowego oznacza dla Twojej firmy brak ochrony dla przyszłych należności. Oznacza zwiększone ryzyko dalszej współpracy z kontrahentem.

Zwiększone - po pierwsze dlatego, że nie objęte ochroną ubezpieczeniową, po drugie dlatego, że obniżenie czy anulacja limitu jest z zasady spowodowana pogorszeniem się sytuacji finansowej Twojego odbiorcy. Być może przestał regulować swoje zobowiązania, może jego dane finansowe uległy znaczącemu pogorszeniu, może jego odbiorcy upadają i dlatego ubezpieczyciel obniża mu ocenę. Powodów może być jeszcze kilka. Dobrze jest upewnić się pytając o to ubezpieczyciela.  

 

Czy anulacja czy obniżenie limitu może zadziałać wstecz?

Z zasady anulacja lub obniżenie limitu jako decyzja ubezpieczyciela nie działa wstecz. Obniżenie limitu kredytowego (w tym do zera czyli anulacja) działa w odniesieniu do kolejnych (przyszłych) należności, powstałych po otrzymaniu przez ubezpieczającego pisemnej decyzji o limicie kredytowym.  

 

Co oznacza odnoszący się do obniżenia limitu zapis w umowie ubezpieczenia „dotyczy również należności powstałych przed obniżeniem limitu”?

Pytanie dotyczy standardowego warunku, który akurat w polisie Euler Hermes sformułowany jest następująco:„Jeżeli zostaje obniżony limit kredytowy kolejne należności są ubezpieczone do wysokości obniżonego limitu o ile mieszczą się w tym limicie, po zapłaceniu istniejących należności. Dotyczy to również należności powstałych przed obniżeniem limitu kredytowego.”

Oznacza on, że należności powstałe i ubezpieczone w ramach czynnego limitu kredytowego, po jego obniżeniu nadal są objęte ochroną. Natomiast, jeśli klient sprzedaje ponad limit kredytowy to w sytuacji obniżenia limitu, należności dotychczas nieubezpieczone (z powodu przekroczenia limitu) mogą być objęte ochroną dopiero wtedy, gdy po spłatach kontrahenta zmieszczą się w obniżonym limicie. W tym sensie obniżenie dotyczy powstałych przez zmianą należności. Nie „wchodzą” one w limit w wysokości z czasów, kiedy powstały, ale dopiero wtedy, gdy poziom należności spadnie poniżej obniżonego limitu.  

 

Mam zawarty kontrakt, z którego muszę się wywiązać. Czy jest możliwe podtrzymanie ochrony dla uzgodnionych kontraktem dostaw?

Biorąc pod uwagę specyfikę sprzedaży Twojej firmy w umowie ubezpieczenia mogą być ustalone zasady postępowania w sytuacji realizacji zawartego kontraktu. Ubezpieczyciel może podtrzymać ochronę dla zaplanowanych dostaw pod pewnymi warunkami (np. brak przeterminowań lub brak ogłoszonej niewypłacalności). Zazwyczaj wiąże się to z uzasadnionym wnioskiem o podtrzymanie ochrony.  

 

Ubezpieczyciel anulował limit mojemu odbiorcy. Mam przygotowaną dostawę. Czy mogę ją wysłać i zażądać od odbiorcy przedpłaty, żeby uniknąć ryzyka?

Jeśli nie masz żadnych należności w toku od tego odbiorcy to jest to właśnie idealny moment na zmianę formy płatności. Jeśli jednak odbiorca już jest Ci winien pieniądze za bieżące wysyłki lub opóźnia się z wcześniejszymi płatnościami, ubezpieczyciel zaliczy zapłatę gotówką jako wpłatę na poczet najstarszej należności. Stracisz ochronę dla wcześniejszej faktury (bo jest już zapłacona) i dla tej ostatniej (bo jest płatna przedpłatą - wyłączona z ochrony i dodatkowo zrealizowana po ustaniu ochrony). I nic nie pomoże wskazanie przez odbiorcę, za którą fakturę płaci.  

 

Czy decyzja anulująca limit może działać dopiero „od jutra”? Boję się, że nie zdążę wstrzymać przygotowanego do wysyłki towaru.

Z zasady decyzja o obniżeniu limitu działa z datą i godziną jej otrzymania przez ubezpieczającego. Systemy informatyczne, korespondencja mailowa pozwalają na dostarczenie takiej decyzji natychmiast po jej podjęciu przez ubezpieczyciela. W praktyce często ubezpieczyciel akceptuje jeszcze należności powstałe w dniu anulacji limitu.

Jeśli jednak obawiasz się, że nie odczytasz informacji, nie zdążysz przekazać jej do magazynu czy chcesz mieć po prostu komfort możliwości zareagowania - zawnioskuj do ubezpieczyciela o odroczenie ważności decyzji. Warto to zrobić już przy negocjowaniu warunków umowy.  

 

Przy negocjacji tego i wielu innych korzystnych dla Twojej firmy warunków możemy Ci pomóc. Skontaktuj się z nami.    

 

Ewa Krzemińska www.rozumiemOWU.pl