Grupa Brokerska RiskMan

Grupa Brokerska RiskMan

O nas


Witamy Cię na naszej tymczasowej stronie internetowej. RiskMan to doświadczony, licencjonowany broker ubezpieczeniowy i firma doradcza założona w 2012 roku. Jest też patronem i udziałowcem międzynarodowej Grupy Brokerskiej ICBA - International Credit Brokers Alliance. Świadczy usługi optymalizacji polis ubezpieczenia należności dla międzynarodowych grup i koncernów. Wspiera Klientów w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym i faktoringu. W ramach ICBA na całym świecie pracuje ponad 570 brokerów w 40 krajach. Obsługuje razem ponad 10 000 Klientów.”

Oferta


Ubezpieczenie należności

Jedno z najbardziej skutecznych narzędzi ograniczających skutki takich nieprzewidzianych zdarzeń. Rozwijasz swoją firmę, nawiązujesz współpracę z nowymi odbiorcami, szukasz nowych rynków zbytu. Chcesz podnosić konkurencyjność swojej oferty zgadzając się na odroczoną płatność, ale udzielanie kredytu kupieckiego wiąże się z ryzykiem braku zapłaty za wysłany towar czy zrealizowaną usługę.

Kilkumiesięczne opóźnienie w uregulowaniu faktury czy niewypłacalność kontrahenta to zdarzenia, których skutki możesz zminimalizować korzystając z ubezpieczenia należności. RiskMan przeanalizuje model dystrybucji i strukturę portfela Twoich klientów. W oparciu o rzetelną analizę ofert ubezpieczycieli przedstawimy rekomendację najwłaściwszej polisy. Wynegocjujemy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym najkorzystniejsze warunki ochrony uwzględniając koszt, zakres, poziom obsługi i elastyczność rozwiązań.

Ubezpieczenie należności zapewni Twojej firmie nie tylko rekompensatę nieprzewidzianych strat w sprzedaży, ale też ocenę i monitorowanie ryzyka kontrahentów oraz windykację przeterminowanych należności. Mając ochronę ubezpieczeniową lepiej będziesz zarządzać udzielanym kredytem kupieckim, łatwiej uzyskasz finansowanie z banku lub od faktora, będziesz bardziej konkurencyjny.

Na polskim rynku działa kilku ubezpieczycieli należności, którzy oferują różnorodne warunki ochrony, wiele produktów i rozwiązań ubezpieczeniowych. Powinny one jednak być dopasowane do specyfiki Twojej działalności, spełniać Twoje oczekiwania i potrzeby.

 

Gwarancje ubezpieczeniowe

Ubezpieczeniowa gwarancja kontraktowa zastępuje zabezpieczenie gotówkowe i jest zobowiązaniem ubezpieczyciela do wypłaty określonej w gwarancji kwoty na wypadek niespełnienia przez Twoją firmę zobowiązań wobec kontrahenta.

Bierzesz udział w przetargach, realizujesz wiele kontraktów. Jeśli miałbyś każde wadium wpłacić w gotówce, a zabezpieczenie finansowe realizacji kontraktu przedstawiać w formie blokady gotówki na koncie to ograniczyłbyś rozwój własnej firmy. Być może musiałbyś zrezygnować z udziału w ciekawym przetargu lub z realizacji kolejnego zamówienia.

RiskMan wybierze dla Twojej firmy najlepszą ofertę gwarancji kontraktowych spośród oferowanych na rynku. Zaproponujemy i wynegocjujemy z ubezpieczycielem optymalne parametry zabezpieczenia. Pomożemy zawrzeć korzystną umowę generalną.

Gwarancje kontraktowe zabezpieczają każdy etap realizacji kontraktu. Począwszy od przetargu i gwarancji wadialnej, poprzez etap realizacji kontraktu, w którym mają zastosowanie gwarancja należytego wykonania kontraktu, gwarancja zwrotu zaliczki, aż do etapu zakończenia realizacji kontraktu i gwarancji usunięcia wad i usterek.

Skorzystaj z naszej znajomości rynku gwarancji. Odpowiednio wynegocjowanie warunki, dobre stawki ułatwią Ci dostęp do nowych kontraktów.

 

Finansowanie

Faktoring poprawi płynność finansową przedsiębiorstwa zapewniając finansowanie Twoich faktur zaraz po ich wystawieniu. Oferujesz swoim klientom korzystne warunki współpracy, udzielasz kredytu kupieckiego i czekasz na spłatę należności nawet kilka miesięcy. W efekcie masz  dużo pieniędzy zamrożonych w fakturach.

RiskMan przeanalizuje procesy biznesowe i portfel klientów przedsiębiorstwa oraz wybierze dla Twojej firmy najlepszą ofertę faktoringu spośród dziesiątek produktów oferowanych przez banki i firmy faktoringowe. W gąszczu różnorodnych rozwiązań, opłat i możliwych opcji znajdziemy taką propozycję, która spełni Twoje oczekiwania i zapewni dopasowany do specyfiki Twojej działalności zestaw usług.

W zależności od wybranego rodzaju faktoringu  - pełny, niepełny, czy odwrotny - umowa z faktorem zapewni Ci ocenę ryzyka odbiorcy, finansowanie faktur, monitorowanie i inkaso spłat, windykację przeterminowanych należności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy. Faktoring może obejmować wierzytelności odbiorców, ale i zobowiązania wobec dostawców Twojej firmy. Pomoże w sprawnym i racjonalnym zarządzaniu rosnącym portfelem należności.

Skorzystaj z naszej znajomości rynku i stosowanych rozwiązań faktoringowych. Pomożemy poprawić płynność finansową Twojej firmy.

 

Do grupy brokerskiej RiskMan należy marka: dobryfaktoring.pl

 

RiskMan zawsze reprezentuje Twoje interesy, a szeroką wiedzą i doświadczeniem swoich ekspertów gwarantuje optymalny do Twoich potrzeb model wsparcia.

 
 

Dane firmowe


Adres: Cybernetyki 7c/2702-677 Warszawa

Tel: +48 609 997 720

NIP: 521 363 58 77

Adres korespondencyjny


Grupa Brokerska RiskMan

Adres: Cybernetyki 7c/27

02-677 Warszawa

Telefon: +48 609 997 720

Lokalizacja


Formularz kontaktowy


 __ __  _____  __     __ ______ 
 | \/ | | __ \ \ \    / / |____ |
 | \ / | | |__) | \ \ /\ / /   / / 
 | |\/| | | _ /  \ \/ \/ /   / / 
 | | | | | | \ \   \ /\ /   / /  
 |_| |_| |_| \_\   \/ \/   /_/