Ubezpieczenie faktur

Skorzystaj z naszej znajomości rynku gwarancji. Odpowiednio wynegocjowanie warunki, dobre stawki ułatwią Ci dostęp do nowych kontraktów.

Gwarancje

Ubezpieczeniowa gwarancja kontraktowa zastępuje zabezpieczenie gotówkowe i jest zobowiązaniem ubezpieczyciela do wypłaty określonej w gwarancji kwoty na wypadek niespełnienia przez Twoją firmę zobowiązań wobec kontrahenta.

Bierzesz udział w przetargach, realizujesz wiele kontraktów. Jeśli miałbyś każde wadium wpłacić w gotówce, a zabezpieczenie finansowe realizacji kontraktu przedstawiać w formie blokady gotówki na koncie to ograniczyłbyś rozwój własnej firmy. Być może musiałbyś zrezygnować z udziału w ciekawym przetargu lub z realizacji kolejnego zamówienia.

RiskMan wybierze dla Twojej firmy najlepszą ofertę gwarancji kontraktowych spośród oferowanych na rynku. 

Zaproponujemy i wynegocjujemy z ubezpieczycielem optymalne parametry zabezpieczenia. Pomożemy zawrzeć korzystną umowę generalną.

Gwarancje kontraktowe zabezpieczają każdy etap realizacji kontraktu. Począwszy od przetargu i gwarancji wadialnej, poprzez etap realizacji kontraktu, w którym mają zastosowanie gwarancja należytego wykonania kontraktu, gwarancja zwrotu zaliczki, aż do etapu zakończenia realizacji kontraktu i gwarancji usunięcia wad i usterek.

Skorzystaj z naszej znajomości rynku gwarancji. Odpowiednio wynegocjowanie warunki, dobre stawki ułatwią Ci dostęp do nowych kontraktów.