Ubezpieczenie należności

Zastanawiasz się, jak ograniczyć ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej? Jak zadbać o płynność finansową firmy? Chcesz uchronić ją przed skutkami braku płatności od odbiorców? A może szukasz dodatkowego źródła finansowania lub potrzebujesz wsparcia w windykacji należności? RiskMan pomoże Ci wdrożyć skuteczne procedury zarządzania ryzykiem kredytowym. Dzięki nam zabezpieczysz swoje należności, uzyskasz dostęp do szybkiego finansowania i usprawnisz procesy windykacji.


SPRAWDŹ, CO MOŻEMY ZROBIĆ WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

Odzyskiwanie odszkodowań

Wyspecjalizowani w ubezpieczeniach należności prawnicy wiedzą jak rozmawiać z ubezpieczycielem i skutecznie odzyskać przysługujące Ci odszkodowanie. Umowa ubezpieczenia stawia wiele warunków, których wypełnienie jest konieczne do uznania przez ubezpieczyciela, że należność jest objęta ochroną. Są to zarówno warunki, które dotyczą obsługi polisy (zapłata składki, raportowanie obrotów czy zgłaszanie braku zapłaty), jak i warunki dotyczące samej transakcji kupna-sprzedaży między Twoją firmą a kontrahentem oraz sposobu jej dokumentowania. 

Czy niedopełnienie jednego z tych obowiązków uprawnia ubezpieczyciela do odmowy wypłaty odszkodowania? Jak możesz odzyskać należne Ci świadczenie od ubezpieczyciela? Współpracujący z RiskMan Radca Prawny przeanalizuje dokumentację transakcji i warunki umowy ubezpieczenia. Przygotuje i poprowadzi postępowanie wobec ubezpieczyciela. Dzięki znajomości szczegółów i niuansów prawnych zapisów umów ubezpieczenia wyegzekwuje należne odszkodowanie czy to na drodze polubownej czy sądowej. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia prawnika i z jego pomocą odzyskaj odszkodowanie.

Ubezpieczenie należności

Rozwijasz swoją firmę, nawiązujesz współpracę z nowymi odbiorcami, szukasz nowych rynków zbytu. Chcesz podnosić konkurencyjność swojej oferty zgadzając się na odroczoną płatność, ale udzielanie kredytu kupieckiego wiąże się z ryzykiem braku zapłaty za wysłany towar czy zrealizowaną usługę.

RiskMan przeanalizuje model dystrybucji i strukturę portfela Twoich klientów. W oparciu o rzetelną analizę ofert ubezpieczycieli przedstawimy rekomendację najwłaściwszej polisy. Wynegocjujemy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym najkorzystniejsze warunki ochrony uwzględniając koszt, zakres, poziom obsługi i elastyczność rozwiązań. 

Ubezpieczenie należności może objąć wszystkich kontrahentów, z którymi współpracujesz na warunkach kredytu kupieckiego (Whole turnover) lub tylko wybranych (Single risk). Możemy zaproponować dodatkową ochronę ponad przyznany limit kredytowy (Top Up Cover) lub ubezpieczenie należności w oparciu o stosowane w Twojej firmie procedury zarządzania ryzykiem kredytowym (Excess of loss). 

RiskMan zawsze reprezentuje Twoje interesy, a szeroką wiedzą i doświadczeniem swoich ekspertów gwarantuje optymalny do Twoich potrzeb model ubezpieczenia.

Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia

Kradzież czy fałszerstwo przez zaufanego pracownika jest nie tylko szokiem dla właściciela, ale może pociągnąć za sobą ogromne straty finansowe dla przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia uchroni majątek Twojej firmy przed nieuczciwością pracowników.

Podstawą współpracy z pracownikami jest zaufanie. Powierzasz im znaczący majątek firmy, upoważniasz do podejmowania ważnych decyzji finansowych, udostępniasz poufne informacje i bazy danych. Nie pozwól, żeby nieuczciwość pracownika naruszyła podstawy finansowe Twojej firmy.

RiskMan przeanalizuje Twoje przedsiębiorstwo pod kątem rodzaju działalności, aktywów obrotowych, posiadanych systemów zabezpieczeń, procedur, liczby zatrudnionych pracowników i innych czynników mających wpływ na ryzyko sprzeniewierzenia.

Zaproponujemy i wynegocjujemy z ubezpieczycielem optymalne parametry ochrony. Ubezpieczenie obejmie mienie Twojej firmy, jej oddziałów i filii nawet poza granicami Polski, a także powierzone Ci aktywa partnerów biznesowych. Umowa zabezpieczy majątek przed skutkami kradzieży, przywłaszczenia, wyłudzenia, oszustwa komputerowego i fałszerstwa przez Twoich pracowników. Może objąć również inne czynniki ryzyka, które dostrzegasz w działalności swojej firmy.

Chcesz być mądry przed szkodą? Skorzystaj z naszego wsparcia w ograniczeniu skutków przestępstw gospodarczych

Windykacja należności

Windykacja należności przez specjalistów od ściągania długów daje dużą szansę na powodzenie. Ta szansa jest tym większa im szybciej zostaną podjęte odpowiednie działania i zanim firma dłużnika ogłosi upadłość.

Współpracujesz z odbiorcami wiele lat, dużo jesteś w stanie im wybaczyć, byle tylko sprzedaż rosła. Tracisz czujność, a opóźnienia w płatnościach są coraz dłuższe. Trudno ściągnąć zaległe należności od kontrahentów, z którymi współpracujesz od lat. Jeśli nie skorzystałeś z faktoringu ani ubezpieczenia należności, w ramach których miałbyś zapewnioną pomoc w odzyskiwaniu należności, zaangażuj do tego  firmę windykacyjną. 

RiskMan przeanalizuje sytuację i dokumentację transakcji. Biorąc pod uwagę kraj i branżę dłużnika, jego sytuację majątkową, posiadane przez Ciebie zabezpieczenia transakcji oraz oczywiście wartość i przeterminowanie niezapłaconej należności, polecimy i pomożemy wybrać odpowiednią firmę windykacyjną. Może to uratować finanse Twojej firmy.

Stała współpraca z firmą windykacyjną ułatwi Ci monitorowanie i odzyskiwanie należności jeszcze na etapie windykacji polubownej. W sytuacji, gdy konieczne będzie wszczęcie postępowania sądowego będziesz mógł liczyć na wsparcie prawne i aktywny nadzór nad postępowaniem. Firma windykacyjna może również zająć się postępowaniem komorniczym. Dzięki rozległym kontaktom biznesowym i współpracy z wieloma firmami windykacyjnymi RiskMan znajdzie dla Twojej firmy idealnego partnera w windykacji.

Zarządzanie należnościami

Coraz więcej sprzedajesz, wystawiasz mnóstwo faktur, współpracujesz z coraz większą liczbą partnerów biznesowych. Zaczynasz mieć kłopoty z zapanowaniem nad należnościami, nad udzielanymi terminami płatności, nad oceną kontrahentów. Zagraża to płynności finansowej firmy.

RiskMan przeprowadzi audyt istniejących w Twojej firmie rozwiązań dotyczących zasad udzielania kredytu kupieckiego, monitorowania płatności i reagowania na opóźnienia. Doradzimy jak zbudować i rozwijać wewnętrzny system zarządzania ryzykiem. Wesprzemy w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z zabezpieczeniem płatności i finansowaniem bieżącym działalności.

Pomożemy w opracowaniu procedur wspomagających dostosowywanie warunków sprzedaży do zwyczajów i możliwości płatniczych klienta. Ułatwimy ustalenie zasad monitorowania płatności i szybkiego reagowania na opóźnienia w zapłacie. 

Zarządzanie należnościami pozwoli na ograniczenie przeterminowań, skuteczne egzekwowanie płatności i zwiększenie bezpieczeństwa finansowego firmy. To również skuteczne wykorzystanie takich narzędzi jak ubezpieczenie kredytu kupieckiego, faktoring czy windykacja. 
Zaufaj ekspertom i skorzystaj z naszej wiedzy dotyczącej zarządzania należnościami.

Consulting instytucji finansowych

  • Doradzamy firmom faktoringowym w tworzeniu i sprzedaży produktów faktoringowych.
  • Prowadzimy konsultacje dotyczące transferu ryzyka związanego ze skupem i finansowaniem wierzytelności. 
  • Pomagamy w budowaniu i opracowaniu systemu wsparcia bezpośrednich kanałów dystrybucji. 
  • Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla działów handlowych z zaawansowanych technik sprzedaży i negocjacji handlowych.