Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi ograniczających skutki takich nieprzewidzianych zdarzeń. Rozwijasz swoją firmę, nawiązujesz współpracę z nowymi odbiorcami, szukasz nowych rynków zbytu. Chcesz podnosić konkurencyjność swojej oferty zgadzając się na odroczoną płatność, ale udzielanie kredytu kupieckiego wiąże się z ryzykiem braku zapłaty za wysłany towar czy zrealizowaną usługę.

Kilkumiesięczne opóźnienie w uregulowaniu faktury czy niewypłacalność kontrahenta to zdarzenia, których skutki możesz zminimalizować korzystając z ubezpieczenia należności

RiskMan przeanalizuje model dystrybucji i strukturę portfela Twoich klientów. W oparciu o rzetelną analizę ofert ubezpieczycieli przedstawimy rekomendację najwłaściwszej polisy. Wynegocjujemy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym najkorzystniejsze warunki ochrony uwzględniając koszt, zakres, poziom obsługi i elastyczność rozwiązań.

 

Ubezpieczenie należności zapewni Twojej firmie nie tylko rekompensatę nieprzewidzianych strat w sprzedaży, ale też ocenę i monitorowanie ryzyka kontrahentów oraz windykację przeterminowanych należności. Mając ochronę ubezpieczeniową lepiej będziesz zarządzać udzielanym kredytem kupieckim, łatwiej uzyskasz finansowanie z banku lub od faktora, będziesz bardziej konkurencyjny.

Na polskim rynku działa kilku ubezpieczycieli należności, którzy oferują różnorodne warunki ochrony, wiele produktów i rozwiązań ubezpieczeniowych. Powinny one jednak być dopasowane do specyfiki Twojej działalności, spełniać Twoje oczekiwania i potrzeby.

RiskMan zawsze reprezentuje Twoje interesy, a szeroką wiedzą i doświadczeniem swoich ekspertów gwarantuje optymalny do Twoich potrzeb model ubezpieczenia.

 

Naszą specjalnością są sprawy nietypowe i trudne.

  • Jak wynegocjować takie warunki ubezpieczenia by spełniały specyficzne wymagania firmy?
  • Co zrobić, gdy Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania?
  • Jak uzyskać ochronę bez udziału własnego?
  • Jak ma się ulga na złe długi do odszkodowania z ubezpieczenia należności?
  • Czy kontrakt z kontrahentem z Rosji lub Ukrainy spełnia warunki ubezpieczenia?
  • Jak ubezpieczyć tylko jedną transakcję?
  • Jak postąpić, gdy Ubezpieczyciel przyznał niewystarczający limit kontrahentowi?
  • Jak prawidłowo połączyć ubezpieczenie z faktoringiem i jakie warunki powinno spełniać porozumienie trójstronne?
  • Czy wybrać faktoring pełny na polisie własnej czy faktora? 

ZNAMY ODPOWIEDZI NA TE I WIELE INNYCH PYTAŃ. UMIEMY CI POMÓC. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności może objąć wszystkich kontrahentów, z którymi współpracujesz na warunkach kredytu kupieckiego (Whole turnover) lub tylko wybranych (Single risk). Ubezpieczyciele oferują dodatkową ochronę ponad przyznany limit kredytowy (Top Up Cover) lub ubezpieczenie należności w oparciu o stosowane w Twojej firmie procedury zarządzania ryzykiem kredytowym (Excess of loss).
Ubezpieczenia należności są wymagające zarówno jeśli chodzi o stopień skomplikowania, konieczną obsługę w trakcie trwania umowy jak i warunki stawiane przez ubezpieczyciela, których niewypełnienie może pozbawić Cię odszkodowania. Wynegocjowanie optymalnych parametrów ochrony, kontrolowanie na bieżąco realizacji umowy, przestrzeganie warunków wymaga informacji, zaangażowania i systematyczności.

Rozważając decyzję o ochronie swoich należności, poszukując ubezpieczyciela czy rozpatrując oferty towarzystw ubezpieczeniowych skorzystaj z wiedzy, doświadczenia i znajomości tego rynku przez RiskMan. 

Rozpoczynając naszą współpracę przeanalizujemy model dystrybucji i strukturę portfela Twoich klientów, sprawdzimy procedury zarządzania ryzykiem i należnościami w Twoim przedsiębiorstwie. 
Dzięki zdobytym informacjom będziemy w stanie zidentyfikować możliwe zagrożenia, rozpoznać ryzyko oraz ocenić rozmiary potencjalnych strat. Na podstawie analizy Twoich potrzeb i oczekiwań wobec ochrony przygotujemy założenia programu ubezpieczeniowego i podstawowe pożądane parametry umowy ubezpieczenia należności

 Przygotujemy zapytania do wybranych ubezpieczycieli, a rzetelna analiza ich ofert umożliwi nam wybranie najwłaściwszej umowy ubezpieczenia należności.

Wynegocjujemy najkorzystniejsze warunki ochrony uwzględniając zakres, koszt, poziom obsługi i elastyczność rozwiązań.

Podsumowując analizę ofert przedstawimy Ci rekomendowanego ubezpieczyciela i polisę, która najlepiej odpowiada na potrzeby Twojej firmy i jest dla Ciebie najkorzystniejsza również pod względem finansowym. Wyjaśnimy na czym oparliśmy swoją rekomendację, a Ty podejmiesz decyzję wybierając najlepszą umowę ubezpieczenia należności.
Po doprowadzeniu do zawarcia i podpisania umowy, będziemy wspierać Twoich pracowników w obsłudze polisy i wypełnianiu obowiązków, które nakłada ubezpieczyciel. Będziemy też uczestniczyć w procesie likwidacji szkód i reprezentować Twoją firmę w dochodzeniu wypłaty odszkodowania.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami