Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi ograniczających skutki takich nieprzewidzianych zdarzeń. Rozwijasz swoją firmę, nawiązujesz współpracę z nowymi odbiorcami, szukasz nowych rynków zbytu. Chcesz podnosić konkurencyjność swojej oferty zgadzając się na odroczoną płatność, ale udzielanie kredytu kupieckiego wiąże się z ryzykiem braku zapłaty za wysłany towar czy zrealizowaną usługę.

RiskMan przeanalizuje model dystrybucji i strukturę portfela Twoich klientów. W oparciu o rzetelną analizę ofert ubezpieczycieli przedstawimy rekomendację najwłaściwszej polisy. Wynegocjujemy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym najkorzystniejsze warunki ochrony uwzględniając koszt, zakres, poziom obsługi i elastyczność rozwiązań. 

Ubezpieczenie należności może objąć wszystkich kontrahentów, z którymi współpracujesz na warunkach kredytu kupieckiego (Whole turnover) lub tylko wybranych (Single risk). Możemy zaproponować dodatkową ochronę ponad przyznany limit kredytowy (Top Up Cover) lub ubezpieczenie należności w oparciu o stosowane w Twojej firmie procedury zarządzania ryzykiem kredytowym (Excess of loss). 

RiskMan zawsze reprezentuje Twoje interesy, a szeroką wiedzą i doświadczeniem swoich ekspertów gwarantuje optymalny do Twoich potrzeb model ubezpieczenia.

Naszą specjalnością są sprawy nietypowe i trudne.

  • Jak wynegocjować takie warunki ubezpieczenia by spełniały specyficzne wymagania firmy?
  • Co zrobić, gdy Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania?
  • Jak uzyskać ochronę bez udziału własnego?
  • Jak ma się ulga na złe długi do odszkodowania z ubezpieczenia należności?
  • Czy kontrakt z kontrahentem z Rosji lub Ukrainy spełnia warunki ubezpieczenia?
  • Jak ubezpieczyć tylko jedną transakcję?
  • Jak postąpić, gdy Ubezpieczyciel przyznał niewystarczający limit kontrahentowi?
  • Jak prawidłowo połączyć ubezpieczenie z faktoringiem i jakie warunki powinno spełniać porozumienie trójstronne?
  • Czy wybrać faktoring pełny na polisie własnej czy faktora? 

ZNAMY ODPOWIEDZI NA TE I WIELE INNYCH PYTAŃ. UMIEMY CI POMÓC. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ubezpieczenie należności

Skontaktuj się z naszymi ekspertami