RiskMan to firma prowadzona przez ekspertów z wieloletnią praktyką w biznesie i towarzystwach ubezpieczeniowych.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia

Nasz zespół

Tomasz Drebot

Tomasz Drebot


Absolwent Handlu Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wydziału Zarządzania Universidade Catolica Potruguesa w Lizbonie, ukończył również studia podyplomowe z Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Analizy Finansowej i Controllingu.
W latach 2002-2011 pracował w międzynarodowej grupie ubezpieczeniowej Euler Hermes w Poznaniu, Paryżu, Stambule oraz przez ostatnie 3 lata jako Dyrektor Oddziału Warszawa w Biurze Euler Hermes w Warszawie.
Mówi płynnie po angielsku, niemiecku, francusku i trochę po portugalsku. Globtrotter i biegacz z zamiłowania: zwiedził m.in. Australię, Hong Kong, USA, Japonię, Peru, Chile, Boliwię, Islandię, Maroko, RPA i Mozambik. Ukończył do tej pory 5 maratonów.

Krzysztof Chechłacz

Krzysztof Chechłacz


Absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1998 – 2012 pracował w Euler Hermes,  m.in. jako Dyrektor Oddziału w Poznaniu, Dyrektor Handlowy w Polsce, a od 2009 r. na stanowisku Prezesa Zarządu. Odpowiadał za tworzenie i sprzedaż produktów ubezpieczeniowych oraz budowanie  marki Euler Hermes na rynku polskim.
Mówi płynnie po angielsku, francusku, niemiecku i włosku. Był wykładowcą na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Tomasz Janczara

Tomasz Janczara


Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im Łazarskiego w Warszawie, ukończył również studia podyplomowe z Ubezpieczeń Finansowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
W latach 2003-2013 pracował w międzynarodowej grupie ubezpieczeniowej Euler Hermes w Warszawie przechodząc od sprzedaży telefonicznej do Managera Regionu, w latach 2009/2010 odpowiedzialny za sprzedaż na rynku litewskim.
Mówi płynnie po angielsku. Miłośnik podróżowania po Azji oraz Indonezji.

Dr Dariusz Fuchs

Dr Dariusz Fuchs


Radca prawny, arbiter  w sądach arbitrażowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Urzędzie Rzecznika Ubezpieczonych w Warszawie, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członek Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law – przygotowujący dla Komisji Europejskiej projekt prawa europejskiego o umowie ubezpieczenia (jedyny Polak w tym gremium), pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doświadczony mediator oraz członek Stowarzyszenia Sędziów Sądów Polubownych, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa odszkodowawczego oraz europejskiego. 

Od 2009 r. z powodzeniem prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Preferowane obszary praktyki to prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo spółek handlowych,  arbitraż, prawo ochrony konsumentów.

Maciej Drowanowski

Maciej Drowanowski


Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz programu menadżerskiego MBA na University of Buckingham w Wielkiej Brytanii. Przez ponad 10 lat zarządzał polskim oddziałem COFACE. Ekspert w dziedzinie ubezpieczenia, finansowania i windykacji należności.

Michał Bujarski


Studiował psychologię w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W latach 2007-2015 pracownik Coface. Na początku związany z informacją handlową z czasem awansował na stanowisko Kierownika Regionalnego, odpowiedzialnego za zespół sprzedaży na jednym z regionów. W strukturze RiskMan od 2015 r.
Czas wolny spędza na aktywnościach fizycznych.

Dorota Dziedusiewicz


Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu, specjalność: język angielski oraz  Uniwersytetu Wrocławskiego, na wydziale Nauk Społecznych, kierunek politologia. Otrzymała stypendium w ramach programu UE Socrates Erasmus na University of Plymouth; political science.

Posiada 16 letnią praktykę brokerską w zakresie ubezpieczenia należności handlowych w ramach pracy w RKB Sp. z o.o. i RiskMan Wrocław Sp. z o.o. Uczestniczka wielu szkoleń z tematyki ubezpieczeń finansowych, biegle posługuje się językiem angielskim. 

Eliza Kowalewska


Absolwentka studiów na kierunku socjologia, na Wydziale Nauk Społecznych na SGGW w Warszawie. 

Dołączyła do zespołu RiskMan’a w 2015 roku. Wcześniej 6 lat pracowała w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes, w Biurze Zarządzania polisami. Jako Senior Account Manager pomaga znaleźć dla naszych Klientów optymalne rozwiązania. Ekspert w zakresie znajomości zawiłych zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia i klauzul w umowach ubezpieczeń należności, wszystkich obecnych na polskim rynku ubezpieczycieli.  

Robert Masłowski


Wykształcenie otrzymał w Akademii Finansów i SGH w Warszawie w zakresie Finansów i Bankowości oraz Kompetencji Negocjacyjnych w Firmie. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w ubezpieczeniach finansowych, zdobyte m.in w takich towarzystwach ubezpieczeń jak PZU. Od 4 lat pracuje jak broker ubezpieczeniowy. 

Renata Pawlak


Posiada ponad 10 lat doświadczenia w gwarancjach i windykacji zdobyte w ramach struktur Euler Hermes wraz z nagrodą za I miejsce dla pracownika roku, w tym ponad 7 lat bezpośredniej obsługi klientów w biurze gwarancji ubezpieczeniowych w zakresie sprzedaży i wystawiania gwarancji ubezpieczeniowych na rynek Unii Europejskiej oraz rynki poza unijne.

Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Nauk Politycznych oraz Studiach Podyplomowych w zakresie ubezpieczeń finansowych.

Świetny kontakt i zadowolenie klienta jest dla Renaty najważniejszym wyznacznikiem w pracy. 

Karolina Pietrzak


Absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Sopocie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w międzynarodowej grupie ubezpieczeniowej Euler Hermes. Od 3 lat broker ubezpieczeniowy. Specjalista ekspert od spraw zarządzania należnościami i handlu w Północnej Polsce. Podejrzliwa wobec prostych odpowiedzi na trudne pytania. Pasjonat i odkrywca świata, do tej pory zwiedziła m.in.: Bali, Wyspy Zielonego Przylądka, Sri Lankę, Mauritius, Tajwan, lecz jej serce należy do Włoch. Oraz gotowanie, jako jej największa pasja.

Aneta Rutkiewicz


Ukończyła Ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W latach 2010 - 2014 zaangażowana w działalność międzynarodowej organizacji pozarządowej AIESEC, m.in. jako Przewodnicząca Oddziału we Wrocławiu, a od 2013 roku na szczeblu narodowym AIESEC we Francji. 

W latach 2014 - 2016 pracowała w Hewlett Packard Enterprise na stanowisku specjalisty ds. należności. Obecnie Account Manager w RiskMan Wrocław Sp. z o.o.

Janusz Urban


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończył również studia podyplomowe z Rachunkowości Finansowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

W latach 2014-2016 pracował w międzynarodowej grupie ubezpieczeniowej Euler Hermes we Wrocławiu na stanowisku Kierownika Regionu Sprzedaży. Odpowiadał za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i zarządzaniu relacjami z klientami B2B oraz budowaniu  marki Euler Hermes w swoim regionie. 

Anna Zając


Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W RiskMan Sp. z o.o. od początku jego istnienia.  Broker ubezpieczeniowy oraz Menedżer ds. Rozwoju. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów. 

Krystian Karaś

Krystian Karaś


Absolwent Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. W latach 2013-2017 pracownik Coface, odpowiedzialny za sprzedaż ubezpieczeń należności.

Jest brokerem ubezpieczeniowym, pracuje w biurze regionalnym RiskMan w Krakowie. Mówi płynnie po angielsku.

W wolnej chwili gra w piłkę nożną, a zimą jeździ na desce snowbordowej.

Broker ubezpieczeniowy, jako niezależny pośrednik, reprezentuje wyłącznie interesy swojego Klienta.

W oparciu o oferty kilku ubezpieczycieli przygotowuje program ubezpieczeniowy specjalnie dostosowany do potrzeb Klienta. Nie reprezentuje żadnego z ubezpieczycieli.

Broker ubezpieczeniowy działa na podstawie ustawy z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Do jego obowiązków należy zawieranie lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia oraz uczestniczenie w zarządzaniu i obsłudze umów ubezpieczenia. Broker uczestniczy również w sprawach o odszkodowanie.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie oraz podmioty posiadające specjalistyczną wiedzę, którym broker zlecił wykonanie ww. czynności, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów.
Broker jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności brokerskich. Obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego z Klientem.

 

Referencje

 • “Nasza spółka zdecydowała się na współpracę z RiskMan po tym jak Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania na kwotę 2,5 mln zł. Dzięki działaniom RiskMan oraz kancelarii prawnej dr Dariusza Fuchsa, uzyskaliśmy ostatecznie pełną kwotę odszkodowania”

  wiodąca firma z branży FMCG

 • “Cenimy współpracę z RiskMan ze względu na ich pro-aktywny stosunek do klienta oraz kreatywne rozwiązania. Dzięki programowi ubezpieczeniowemu zaproponowanemu przez naszego brokera, udało nam się objąć ochroną ubezpieczeniową tych odbiorców, których nasz podstawowy ubezpieczyciel nie chciał ubezpieczyć.”

  duża firma z branży stalowej

 • “Dzięki negocjacjom stawek, w ciągu 3 lat współpracy z RiskMan udało się dla naszej spółki obniżyć koszt ubezpieczenia o ponad 50%.”

  firma z branży budowlanej

 • “We may strongly recommend cooperation with RiskMan/ ICBA Poland which is a reliable partner. ICBA Poland has designed and launched our credit insurance program for Poland and CEE countries.”

  company from automotive sector