Aktualności z koroną w tle

Wyszukujemy i publikujemy dla Was najnowsze informacje, które są związane z pandemią, jej wpływem na gospodarkę i sytuację przedsiębiorców. Staramy się wybierać te, które mogą pomóc w wychodzeniu z kryzysu.

koronawirus - aktualności
aktualizacja, 14.10.2020 r.
 

PRZEDŁUŻENIE DZIAŁANIA PROGRAMU KUKE – GAP EX I GAP EX+

Polscy eksporterzy mogą korzystać z ubezpieczenia należności handlowych KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ przy sprzedaży na rynki Unii Europejskiej i wybranych krajów OECD o pół roku dłużej niż dotąd było to możliwe, czyli do końca czerwca 2021 r. Stało się tak dzięki dzisiejszej decyzji Komisji Europejskiej, która przedłużyła o sześć miesięcy okres obowiązywania tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy publicznej.

Decyzja Komisji Europejskiej daje szanse polskim przedsiębiorcom na dłuższe korzystanie z bardzo atrakcyjnego rozwiązania zabezpieczającego transakcje eksportowe na najważniejsze dla nas rynki. Po wiosennym lockdownie wydawało się, że mocno poobijane gospodarki dość szybko wrócą na ścieżkę wzrostu. Niestety druga fala pandemii przyszła wcześnie i z dużą siłą i stąd reakcja Komisji, która słusznie przedłużyła działanie instrumentów pomocowych dla biznesu. Decyzja jest potwierdzeniem obaw, że komercyjne instytucje finansowe mogą z powodu ponownie rosnącej niepewności ograniczać jeszcze bardziej swój apetyt na ryzyko i zmniejszać dostępne dla przedsiębiorstw limity. Dlatego ważne jest podtrzymanie finansowania poprzez rozwiązania gwarantowane przez poszczególne państwa – powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak.

O ubezpieczeniu KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ więcej TUTAJ.

Więcej o decyzji KE TUTAJ.

 

 

aktualizacja, 8.05.2020 r.
 

NOWE UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KUKE DLA EKSPORTERÓW – GAP EX I GAP EX+

Kilka dni temu informowaliśy, że trwają prace nad nowym rozwiązaniem ubezpieczeniowym, a już dzisiaj KUKE wprowadza nowy produkt z gwarancjami skarbu państwa dla eksporterów. Więcej TUTAJ.
 
 
aktualizacja, 27.04.2020 r.

RZĄD PRACUJE NAD ROZWIĄZANIEM PROBLEMU BRAKÓW LIMITOWYCH W OCHRONIE NALEŻNOŚCI

Trwają prace nad nowym systemem ubezpieczeń należności handlowych. Wejdzie w życie prawdopodobnie dopiero pod koniec maja — mówi w odpowiedzi na pytania użytkowników serwisu zdrowybiznes.pb.pl Janusz Władyczak, prezes KUKE w artykule Nadchodzą ubezpieczenia z rządową gwarancją.

Informacja o czym rozmawiał prezes KUKE Janusz Władyczak pojawiła się również w Gazecie Ubezpieczeniowej. Czytamy w niej m.in:

Strona rządowa rozmawia ze wszystkimi ubezpieczycielami działającymi w Polsce o wsparciu, które pozwoliłoby zakładom przywrócić limity kupieckie do zbliżonego poziomu sprzed ostatnich cięć. Dyskusja jest prowadzona na bazie rozwiązań wprowadzonych w Niemczech czy Francji, które opracowując swoje systemy zatwierdzone już przez Komisję Europejską (KE), bazowały na doświadczeniach kryzysu finansowego z lat 2008–2009. Prezes zdradził, że polski system ma polegać na zobligowaniu do podtrzymania przedkryzysowych limitów ubezpieczeniowych. W tym tygodniu program ma zostać przedstawiony do notyfikacji w KE. Według szacunków Janusza Władyczaka, w ciągu dwóch tygodni Komisja powinna zatwierdzić program, co pozwoliłoby na jego operacyjne uruchomienie pod koniec maja. Zastrzegł jednak, że te szacunki są uzależnione od wielu czynników, m.in. podejścia samej KE. Prezes zaznaczył, że równolegle KUKE przygotowuje produkt dotyczący eksportu, którego zadaniem będzie uzupełnienie braków limitowych na rynku. Jego debiut ma nastąpić w pierwszej połowie maja.”

Wsparcie skarbu państwa miałoby polegać na przywróceniu limitów kredytowych do wysokości sprzed obniżki spowodowanej aktualnym kryzykem. A dokładniej na objęciu dodatkową, „wyrównującą” ochroną przez KUKE należności ubezpieczonych przez dowolnego ubezpieczyciela działającego na rynku polskim i mającego zawartą umowę ubezpieczenia z danym przedsiębiorcą. Wypłatę ewentualnego odszkodowania miałby gwarantować skarb państwa.

 

aktualizacja, 2.04.2020 r.

KORONAWIRUS W UE – TYMCZASOWE RAMY PRAWNE UMOŻLIWIĄ UDZIELANIE PRZEDSIĘBIORCOM DODATKOWEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19

13 marca Komisja Europejska ogłosiła Skoordynowaną europejską reakcję na skutki gospodarcze koronawirusa – plan działań mających na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii COVID-19, który m.in wskazuje na możliwość udzielania przez państwa członkowskie szybkiego i skutecznego wsparcia obywatelom i przedsiębiorcom, w szczególności MŚP, w ramach aktualnie obowiązujących unijnych reguł pomocy publicznej.

Komisja przyjęła dodatkowo Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 – określające dodatkowe, tymczasowe środki pomocy publicznej, które będą mogły zostać zatwierdzone przez Komisję w bardzo krótkim czasie po ich notyfikowaniu przez państwo członkowskie. Tymczasowe ramy prawne pomocy publicznej mają stworzyć państwom członkowskim możliwość zapewnienia działającym w nich przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, wystarczającej płynności i dostępu do finansowania, aby mogły one poradzić sobie z obecną sytuacją i utrzymać swoją działalność gospodarczą w trakcie i po zakończeniu epidemii COVID-19.

O szczegółach na stronach PARP.

 

aktualizacja, 1.04.2020 r.

GRUPA PFR WSPIERA PRZEDSIĘBIORCÓW

Tarcza Antykryzysowa to program rządu, który ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa. To dziesiątki konkretnych rozwiązań dla pracowników, pracodawców, mikro, małych, średnich i dużych firm.

Tarcza Antykryzysowa to także pakiet wsparcia oferowany przez spółki z Grupy PFR małym, średnim i dużym fimom, m.in. korzystne kredyty z gwarancjami BGK, dopłaty do kredytów obrotowych, finansowanie leasingu oraz podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji.

Eksperci PFR przygotowali Przewodnik dla przedsiębiorców.  Można go  pobrać ze strony PFR.