Credit Manager Magazine

Polski Instytut Credit Management wydał  kolejny numer pisma Credit Manager Magazine.

Zapraszamy do lektury najnowszego listopadowego  wydania kwartalnika dla zarządzających należnościami handlowymi i kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie.

Jaką przyjąć strategię zarządzania należnościami dzisiaj, w warunkach tak dużej niepewności? Zapewne tradycyjne procedury kredytowe na niewiele się przydadzą. W jaki sposób credit manager ma podejmować decyzje, gdy pandemia COVID-19 doprowadziła do istotnych zawirowań w gospodarce światowej, spowodowała ujemny szok zarówno popytowy jak i podażowy, prowadząc do zmniejszenia produkcji w niespotykanym tempie?  – zastanawia się Robert Dyrcz redaktor naczelny kwartalnika. 

Credit Manager Magazine pomoże znaleźć odpowiedzi na te pytania, pomoże podejmować decyzje w oparciu o więcej informacji i z większą pewnością.

Zachęcamy do zapoznania się z wieloma ciekawymi artykułami. 

Polecamy m.in.:

 • Zwycięzcy i przegrani w pandemii Witolda Gadomskiego
  Przed pandemią w gospodarce światowej zachodziły głębokie zmiany. Obecny kryzys przyspieszy niektóre z tych procesów, pojawią się też nowe zjawiska. Na pewno będzie punktem zwrotnym w historii gospodarczej XXI wieku.

   

 • Rola działu handlowego w zarządzaniu należnościami Piotra Kaźmierczaka
  Czy handlowiec powinien być osobą odpowiedzialną za odzyskiwanie należności od kontrahenta? Czy nie stoi to w opozycji do jego roli, czyli „przyjaciela klienta”? Czy dział finansowy przedsiębiorstw może oczekiwać proaktywnej postawy sprzedawcy w zakresie nadzorowania płatności i ich odzyskiwania?

   

 • Planowanie i konsekwencja, czyli chińska recepta na rozwój Leszka Ślazyka
  W Chinach nie ma drugiej fali epidemii. Zamiast niej wzbiera fala ożywienia gospodarczego. Tradycyjne chińskie podejście do realizacji założeń zakłada rozwagę i przystosowanie do zmieniających warunków. Jest strategia, są też taktyki pozwalające realizować strategię.

Poza tym, znajdziecie Państwo analizy sytuacji w branżach AGD, chemicznej, motoryzacyjnej, transportowej, farmaceutycznej oraz bankowości, analizę ryzyka inwestycyjnego przygotowaną przez Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych,  podsumowanie webinariów na temat analizy finansowej i wiele innych ciekawych tekstów.

Credit Manager Magazine jest pismem poświęconym zarządzaniu ryzykiem kredytu kupieckiego. Porusza zagadnienia dotyczące całego procesu transakcyjnego od zamówienia do płatności od klienta, rozstrzyga kwestie prawne, analizuje otoczenie biznesu, a także poświęca wiele uwagi specyficznym uwarunkowaniom funkcjonowania poszczególnych branż gospodarki. Autorami publikacji są dziennikarze ekonomiczni, praktycy biznesu, naukowcy, prawnicy. RiskMan jest partnerem merytorycznym kwartalnika.

Wszystkie wydania dostępne są na stronie wydawcy (PICM) tutaj.