Faktoring

Faktoring poprawi płynność finansową Twojego przedsiębiorstwa zapewniając finansowanie faktur zaraz po ich wystawieniu. 

Oferujesz swoim klientom korzystne warunki współpracy, udzielasz kredytu kupieckiego i czekasz na spłatę należności nawet kilka miesięcy a w efekcie tego masz dużo pieniędzy zamrożonych w fakturach? RiskMan przeanalizuje procesy biznesowe i portfel klientów przedsiębiorstwa oraz wybierze dla Twojej firmy najlepszą ofertę faktoringu spośród dziesiątek produktów oferowanych przez banki i firmy faktoringowe. W gąszczu różnorodnych rozwiązań, opłat i możliwych opcji znajdziemy taką propozycję, która spełni Twoje oczekiwania i zapewni dopasowany do specyfiki Twojej działalności zestaw usług.

W zależności od wybranego rodzaju faktoringu: pełny, niepełny czy odwrotny – umowa z faktorem zapewni Ci ocenę ryzyka odbiorcy, finansowanie faktur, monitorowanie i inkaso spłat, windykację przeterminowanych należności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy. Faktoring może obejmować wierzytelności odbiorców, ale i zobowiązania wobec dostawców Twojej firmy. Pomoże w sprawnym i racjonalnym zarządzaniu rosnącym portfelem należności.

Skorzystaj z naszej znajomości rynku i stosowanych rozwiązań faktoringowych. Pomożemy poprawić płynność finansową Twojej firmy.

Pamiętaj, że

Faktoring pełny, bez regresu – pozwala dostawcy zapewnić sobie finansowanie należności, przy jednoczesnym przeniesieniu ryzyka transakcji na podmiot finansujący – Faktora. W ramach faktoringu pełnego, Faktor nie ma prawa regresu do dostawcy w przypadku braku płatności od kontrahenta i sam dochodzi płatności z tytułu przeterminowanych należności wprost od kontrahenta.

Faktoring niepełny, z regresem – jest transakcją, w której Faktor, nie biorąc na siebie odpowiedzialności z tytułu braku płatności od dłużnika, świadczy na rzecz dostawcy  usługi finansowania płatności. Tym samym Faktorowi przysługuje zastrzeżony w umowie regres zwrotny w stosunku do dostawcy, co oznacza –  obowiązek zwrócenia bankowi zaliczki wypłaconej w momencie finansowania wierzytelności. Dostawcy i jego kontrahentom objętym faktoringiem niepełnym przysługuje dodatkowy okres, kiedy bank stara się wyegzekwować od kontrahenta zaległą płatność.

Faktoring odwrotny – transakcja oparta na ogólnych  zasadach  faktoringu z tą jednak różnicą, że umowa podpisywana jest nie z dostawcą a z odbiorcą (dłużnikiem). Faktor przejmuje ryzyko braku spłaty zobowiązania przez klienta a także finansuje jego dostawców. Usługa ta pozwala uzyskać odbiorcy dłuższe terminy płatności dzięki wskazaniu źródła finansowania.

W ramach grupy RiskMan działa Broker Faktoringowy dobryfaktoring.pl.

Analizujemy procesy biznesowe i wybieramy dla Twojej firmy najlepsze oferty faktoringu spośród dziesiątek produktów oferowanych przez banki i firmy faktoringowe.

Zapraszamy na www.dobryfaktoring.pl

Skontaktuj się z naszymi ekspertami.