Jak zmienić ubezpieczyciela?

Nie jesteś zadowolony ze współpracy ze swoim ubezpieczycielem? Warunki polisy nie spełniają Twoich oczekiwań? Współpraca nie układa się dobrze?

zmienić ubezpieczyciela

Podejmując decyzję o zmianie ubezpieczyciela zadbaj o warunki przejścia na nową polisę.

 

 W KILKU PUNKTACH DLA NIECIERPLIWYCH

 W przypadku ubezpieczeń należności podjęcie decyzji o zmianie ubezpieczyciela, poza koniecznością  wynegocjowania wszystkich warunków ochrony, wiąże się z:

  • “przeniesieniem” limitów z dotychczasowej polisy na nową,
  • uregulowaniem kwestii ewentualnej windykacji,
  • utratą bonifikaty za bezszkodowość,
  • zmianą organizacyjną w zakresie obsługi polisy.

Broker pomoże w zabezpieczeniu Twoich interesów i łagodnym przeniesieniu polisy do nowego ubezpieczyciela.

 

Bez względu na przyczynę i motywację do zmiany ubezpieczyciela podjęcie decyzji o przeniesieniu swojego portfela należności do innego towarzystwa ubezpieczeniowego pociąga za sobą konieczność zadbania o kilka istotnych spraw.

 

NEGOCJACJE WARUNKÓW OCHRONY

Mając doświadczenie z dotychczasowej umowy, wiesz już jakie warunki są dla Twojej firmy kluczowe, jakich zmian oczekujesz, jakie warunki nie są ważne i nie mają zastosowania w Twojej działalności. Prawdopodobnie wiesz też, że skuteczne zarządzanie należnościami ma wpływ na ocenę ryzyka i, co za tym idzie, cenę i warunki ochrony. Wykorzystaj tę wiedzę w negocjacjach. Jasno przedstawiaj swoje oczekiwania, egzekwuj warunki.

Pamiętaj, że zaangażowanie w ten proces brokera nie zwiększa kosztu ubezpieczenia, a poprawia Twoją pozycję negocjacyjną wobec towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

PRZENIESIENIE LIMITÓW KREDYTOWYCH

Jeśli Twoje należności były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach trwającej już  rok lub kilka lat polisy to z pewnością chcesz, żeby ochrona u nowego ubezpieczyciela rozpoczęła się następnego dnia po zamknięciu  dotychczasowej polisy. Zależy Ci, żeby mieć natychmiast przyznane wszystkie limity na kontrahentów, których należności były wcześniej chronione.

Ubezpieczyciele stosują rozwiązanie pozwalające na przyznanie limitów kredytowych w takiej samej wysokości i przy takich samych warunkach jak u poprzedniego ubezpieczyciela. Warunki takiego niemal automatycznego przeniesienia mogą być różne, ale zazwyczaj:

  • musisz przedstawić aktualną listę czynnych limitów kredytowych wraz z ew. warunkami ich obowiązywania,
  • żadna z należności od kontrahentów, których limity są przejmowane nie może być przeterminowana więcej niż wskazana ilość dni,
  • nowy ubezpieczyciel może przeprowadzić wstępną weryfikację przekazanych do przejęcia limitów w oparciu o własne doświadczenia (wypłacone odszkodowania, aktualne sprawy windykacyjne czy przekroczone limity reasekuracyjne); wtedy do nowej umowy wchodzą tylko wybrani, wskazani kontrahenci,
  • tak przejęte limity mają ważność przez określony w umowie czas lub do momentu ich zweryfikowania przez ubezpieczyciela; może on więc je zawsze zamknąć lub zmniejszyć w oparciu o negatywne informacje jakie zdobędzie.

 

WINDYKACJA

Zwykle zgłoszone i objęte ochroną należności na poprzedniej polisie nie są jeszcze spłacone na moment zmiany ubezpieczyciela. Ważne więc będzie uregulowanie kwestii ewentualnej windykacji.

Nowy ubezpieczyciel zazwyczaj wymaga informowania o przeterminowaniach i zgłoszeniu należności do windykacji przez poprzedniego ubezpieczyciela. Trzeba pamiętać, że przeterminowana należność objęta ochroną u dotychczasowego ubezpieczyciela powinna być jednocześnie zgłoszona u nowego wraz ze wskazaniem wszystkich należności w toku pod rygorem braku dla nich ochrony.

 

BONIFIKATA ZA BEZSZKODOWOŚĆ

Jeśli w poprzedniej polisie ustalona była bonifikata za bezszkodowość lub klauzula udziału w saldzie to najprawdopodobniej warunkiem ich wypłaty było przedłużenie umowy na kolejny okres rozliczeniowy. Czyli przechodząc do nowego ubezpieczyciela musisz mieć świadomość utraty tej kwoty. Na nowej polisie możesz uzyskać taki zwrot kosztów dopiero po co  najmniej roku działania polisy.

 

OBSŁUGA POLISY

Zmiana ubezpieczyciela to zmiana zasad współpracy. Inny system informatyczny do obsługi klientów, inne procedury, inne warunki ochrony, terminy obowiązków, w końcu nowe osoby i standardy obsługi. Bez względu na to czy zmiany będą pozytywne czy nie to przystosowanie się do nowych zasad obsługi polisy wymaga czasu, może skutkować pomyłkami, czasowym zwiększeniem pracochłonności, stresem wśród pracowników. Ten koszt też trzeba uwzględnić podejmując decyzję o zmianie polisy.

 

 ZMIANA UBEZPIECZYCIELA – ROLA BROKERA

Broker ubezpieczeniowy przeprowadzi Cię bezpiecznie przez proces zmiany ubezpieczyciela, pomoże wybrać najlepszą ofertę, wynegocjuje korzystne warunki, zwróci uwagę na zmiany procedur, terminy wypełniania obowiązków, zadba o koszty.

 

Skontaktuj się z nami, pomożemy również przy zmianie ubezpieczyciela.

 

Ewa Krzemińska  www.rozumiemOWU.pl

Zdjęcie StartupStockPhotosPixabay