Obniżenie limitu kredytowego

Obniżenie limitu kredytowego kontrahenta jest dla przedsiębiorcy nieprzyjemną i najczęściej zaskakującą decyzją ubezpieczyciela.  

obniżenie limitu

Oto najczęściej pojawiające się wątpliwości przedsiębiorców:  

 

CO OZNACZA OBNIŻENIE / ANULOWANIE LIMITU KREDYTOWEGO?

Anulacja czy obniżenie limitu kredytowego oznacza dla Twojej firmy brak ochrony dla przyszłych należności. Oznacza zwiększone ryzyko dalszej współpracy z kontrahentem.

Zwiększone – po pierwsze dlatego, że nie objęte ochroną ubezpieczeniową, po drugie dlatego, że obniżenie czy anulacja limitu jest z zasady spowodowana pogorszeniem się sytuacji finansowej Twojego odbiorcy. Być może przestał regulować swoje zobowiązania. Może jego dane finansowe uległy znaczącemu pogorszeniu. Może jego odbiorcy upadają i dlatego ubezpieczyciel obniża mu ocenę. Powodów może być jeszcze kilka. Dobrze jest upewnić się pytając o to ubezpieczyciela.  

 

CZY ANULACJA CZY OBNIŻENIE LIMITU MOŻE ZADZIAŁAĆ WSTECZ?

Z zasady anulacja lub obniżenie limitu jako decyzja ubezpieczyciela nie działa wstecz. Obniżenie limitu kredytowego (w tym do zera czyli anulacja) działa w odniesieniu do kolejnych (przyszłych) należności, powstałych po otrzymaniu przez ubezpieczającego pisemnej decyzji o limicie kredytowym.  

 

CO OZNACZA ODNOSZĄCY SIĘ DO OBNIŻENIA LIMITU ZAPIS W UMOWIE UBEZPIECZENIA „DOTYCZY RÓWNIEŻ NALEŻNOŚCI POWSTAŁYCH PRZED OBNIŻENIEM LIMITU”?

Pytanie dotyczy standardowego warunku, który akurat w polisie Euler Hermes sformułowany jest następująco:„Jeżeli zostaje obniżony limit kredytowy kolejne należności są ubezpieczone do wysokości obniżonego limitu o ile mieszczą się w tym limicie, po zapłaceniu istniejących należności. Dotyczy to również należności powstałych przed obniżeniem limitu kredytowego.”

Oznacza on, że należności powstałe i ubezpieczone w ramach czynnego limitu kredytowego, po jego obniżeniu nadal są objęte ochroną. Natomiast, jeśli klient sprzedaje ponad limit kredytowy to w sytuacji obniżenia limitu, należności dotychczas nieubezpieczone (z powodu przekroczenia limitu) mogą być objęte ochroną dopiero wtedy, gdy po spłatach kontrahenta zmieszczą się w obniżonym limicie. W tym sensie obniżenie dotyczy powstałych przez zmianą należności. Nie „wchodzą” one w limit w wysokości z czasów, kiedy powstały, ale dopiero wtedy, gdy poziom należności spadnie poniżej obniżonego limitu.  

 

MAM ZAWARTY KONTRAKT, Z KTÓREGO MUSZĘ SIĘ WYWIĄZAĆ. CZY JEST MOŻLIWE PODTRZYMANIE OCHRONY DLA UZGODNIONYCH KONTRAKTEM DOSTAW?

Biorąc pod uwagę specyfikę sprzedaży Twojej firmy w umowie ubezpieczenia mogą być ustalone zasady postępowania w sytuacji realizacji zawartego kontraktu. Ubezpieczyciel może podtrzymać ochronę dla zaplanowanych dostaw pod pewnymi warunkami (np. brak przeterminowań lub brak ogłoszonej niewypłacalności). Zazwyczaj wiąże się to z uzasadnionym wnioskiem o podtrzymanie ochrony.  

 

UBEZPIECZYCIEL ANULOWAŁ LIMIT MOJEMU ODBIORCY. MAM PRZYGOTOWANĄ DOSTAWĘ. CZY MOGĘ JĄ WYSŁAĆ I ZAŻĄDAĆ OD ODBIORCY PRZEDPŁATY, ŻEBY UNIKNĄĆ RYZYKA?

Jeśli nie masz żadnych należności w toku od tego odbiorcy to jest to właśnie idealny moment na zmianę formy płatności. Jeśli jednak odbiorca już jest Ci winien pieniądze za bieżące wysyłki lub opóźnia się z wcześniejszymi płatnościami, ubezpieczyciel zaliczy zapłatę gotówką jako wpłatę na poczet najstarszej należności. Stracisz ochronę dla wcześniejszej faktury (bo jest już zapłacona) i dla tej ostatniej (bo jest płatna przedpłatą – wyłączona z ochrony i dodatkowo zrealizowana po ustaniu ochrony). I nic nie pomoże wskazanie przez odbiorcę, za którą fakturę płaci.  

 

CZY DECYZJA ANULUJĄCA LIMIT MOŻE DZIAŁAĆ DOPIERO „OD JUTRA”? BOJĘ SIĘ, ŻE NIE ZDĄŻĘ WSTRZYMAĆ PRZYGOTOWANEGO DO WYSYŁKI TOWARU.

Z zasady decyzja o obniżeniu limitu działa z datą i godziną jej otrzymania przez ubezpieczającego. Systemy informatyczne, korespondencja mailowa pozwalają na dostarczenie takiej decyzji natychmiast po jej podjęciu przez ubezpieczyciela. W praktyce często ubezpieczyciel akceptuje jeszcze należności powstałe w dniu anulacji limitu.

Jeśli jednak obawiasz się, że nie odczytasz informacji, nie zdążysz przekazać jej do magazynu czy chcesz mieć po prostu komfort możliwości zareagowania – zawnioskuj do ubezpieczyciela o odroczenie ważności decyzji. Warto to zrobić już przy negocjowaniu warunków umowy.  

 

Przy negocjacji tego i wielu innych korzystnych dla Twojej firmy warunków możemy Ci pomóc. Skontaktuj się z nami.    

 

Ewa Krzemińska www.rozumiemOWU.pl