Odzyskiwanie odszkodowań

Wyspecjalizowani w ubezpieczeniach należności prawnicy wiedzą jak rozmawiać z ubezpieczycielem i skutecznie odzyskać przysługujące Ci odszkodowanie. Umowa ubezpieczenia stawia wiele warunków, których wypełnienie jest konieczne do uznania przez ubezpieczyciela, że należność jest objęta ochroną. Są to zarówno warunki, które dotyczą obsługi polisy (zapłata składki, raportowanie obrotów czy zgłaszanie braku zapłaty), jak i warunki dotyczące samej transakcji kupna-sprzedaży między Twoją firmą a kontrahentem oraz sposobu jej dokumentowania.

Czy niedopełnienie jednego z tych obowiązków uprawnia ubezpieczyciela do odmowy wypłaty odszkodowania? Jak możesz odzyskać należne Ci świadczenie od ubezpieczyciela?

Współpracujący z RiskMan Radca Prawny przeanalizuje dokumentację transakcji i warunki umowy ubezpieczenia. Przygotuje i poprowadzi postępowanie wobec ubezpieczyciela. Dzięki znajomości szczegółów i niuansów prawnych zapisów umów ubezpieczenia wyegzekwuje należne odszkodowanie, czy to na drodze polubownej, czy sądowej.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia prawnika i z jego pomocą odzyskaj odszkodowanie.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami.