Ranking ubezpieczycieli czerwiec 2017

Przedstawiamy Państwu drugą edycję rankingu ubezpieczycieli należności.

W pierwszym, opublikowanym w styczniu rankingu (TUTAJ), zwycięzcą został Atradius, ale Coface i Euler Hermes były tuż za nim z oceną tylko o 1 punkt niższą.

Ranking Ubezpieczycieli

W I półroczu 2017 roku przeprowadziliśmy ankietę wśród 127 respondentów – klientów pięciu towarzystw ubezpieczeniowych. Przedsiębiorcy, którzy mają lub mieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy czynną umowę ubezpieczenia oceniali:

  • poziom obsługi klienta
  • satysfakcję z limitów kredytowych
  • warunki finansowe
  • skuteczność windykacji
  • wypłatę odszkodowań
  • elastyczność rozwiązań

Respondenci przyznawali od 1 do 5 punktów, gdzie 1 jest oceną bardzo niską, a 5 najwyższą. Tym razem jednak wyniki nie zostały zaokrąglone do pełnych jednostek, więc ocena jest bardziej zróżnicowana.

Zdecydowanym zwycięzcą w czerwcowej edycji 2017 r. został Euler Hermes z oceną sumaryczną 21,1 pkt. Na drugim miejscu znalazł się Atradius z oceną 18,6 pkt. Pozostali ubezpieczyciele – Coface, KUKE i Credendo uzyskali o ponad 2 punkty mniej – od 16,3 do 16,1 pkt.

Euler Hermes odniósł zwycięstwo aż w 4 kategoriach, w tym w skuteczności windykacji, gdzie przewaga nad pozostałymi ubezpieczycielami była największa i wyniosła od 1,4 do 2 pkt. Ogólnie można zauważyć, że Euler Hermes był oceniony we wszystkich kategoriach bardzo wysoko, w czterech – na pierwszej, w dwóch na drugiej pozycji.  Należy podkreślić ponowną bardzo wysoką ocenę Atradiusa w obsłudze klienta i ponownie słaby wynik tej firmy w skuteczności windykacji należności.  Coface osiągnął oceny we wszystkich kategoriach na zbliżonym choć niezbyt wysokim poziomie między 2,6 a 2,9 pkt. KUKE straciła nieco dominację w limitach kredytowych, chociaż utrzymała się na najwyższym stopniu podium tym razem ex aequo z Atradiusem. Natomiast ponownie słabo została oceniona za elastyczność rozwiązań i nie najlepiej za skuteczność windykacji.

Ze wszystkich kategorii najwyższą notę w sumie i najmniejsze zróżnicowania uzyskały warunki finansowe, co może oznaczać, że to nie warunki finansowe stanowią o różnicach w ofercie między towarzystwami.

Najniżej została oceniona skuteczność windykacji wszystkich towarzystw – od 2 do 2,6 pkt z wyjątkiem Euler Hermesa, który w tej kategorii otrzymał aż 4 punkty.

Pierwsza edycja naszego rankingu ubezpieczycieli cieszyła się dużym zainteresowaniem i popularnością wśród przedsiębiorców i, co oczywiste, wśród ocenianych ubezpieczycieli. – mówi Krzysztof Chechłacz, partner w spółce RiskMan. Czerwcowa edycja zgromadziła większą ilość odpowiedzi, zmieniliśmy też nieco sposób pokazywania danych. Mamy nadzieję, że wraz z wzrastającą liczbą respondentów raport z badania będzie coraz bardziej obiektywny. Zapraszamy naszych Klientów do dzielenia się swoimi opiniami o ubezpieczycielach.

Szczegółowe wyniki badania pokazujemy w dwóch układach – według kategorii i według ubezpieczycieli:

 

Ranking Ubezpieczycieli
Ranking Ubezpieczycieli

Polecamy dla porównania pozostałe rankingi ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce:

EK