Ranking ubezpieczycieli podsumowanie 2017-2019

Od 2017 roku publikujemy na naszym blogu ranking ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce. W tworzeniu rankingu i ocenie ubezpieczycieli brały udział firmy, które korzystają lub korzystały w ostatnich 12 miesiącach z ubezpieczenia należności w jednym ze wskazanych towarzystw ubezpieczeniowych.

Ranking Ubezpieczycieli

Początkowo zbieraliśmy opinie o pięciu ubezpieczycielach należności: Atradius, Coface, Euler Hermes, KUKE, Kupeg (później Credendo). Od 2018 roku do listy dołączyliśmy jeszcze Ergo Hestię.

Badanie obejmuje sześć następujących obszarów współpracy: poziom obsługi klienta, satysfakcję z limitów kredytowych, warunki finansowe, skuteczność windykacji, wypłatę odszkodowań, elastyczność rozwiązań. Respondenci przyznawali od 1 do 5 punktów, gdzie 1 jest oceną bardzo niską, a 5 najwyższą.

Firmy, które prosiliśmy o udział w ocenie ubezpieczycieli to przede wszystkim nasi klienci. Później, dzięki współpracy z Polskim Instytutem Credit Management (PICM) ankiety docierały także do klientów PICM.

Dziękując za wszystkie nadesłane odpowiedzi, prezentujemy Państwu podsumowanie trzech lat badania ankietowego, które zaprezentowaliśmy podczas konferencji Credit Risk 2019, w dniu 6 czerwca w Krakowie.

Najwyższe oceny za świadczone usługi uzyskał Euler Hermes. Przedsiębiorcy najwyżej ocenili tego ubezpieczyciela za warunki finansowe, skuteczność windykacji oraz wypłatę odszkodowań. Kolejnym w rankingu jest Atradius, a firma ta została doceniona za obsługę klienta, warunki finansowe oraz elastyczność proponowanych rozwiązań. Trzecie miejsce w ocenach przedsiębiorstw otrzymała KUKE, a przyczyniły się do tego pozytywne oceny w zakresie wypłaty odszkodowań, satysfakcji z przyznanych limitów kredytowych oraz warunków finansowych.

ranking podsumowanie

Szczegółowe oceny cząstkowe mogą Państwo znaleźć w kolejnych edycjach rankingu ze stycznia 2017czerwca 2017maja 2018 oraz kwietnia 2019.

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, celem naszego zestawienia jest zbieranie Państwa opinii i omawianie ich z ubezpieczycielami, aby stale podnosić jakość i doskonalić prezentowaną ofertę ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Dotyczy to wszystkich ocenianych firm. Okazuje się, że do zwycięzcy rankingu najwięcej pretensji mamy za słabą elastyczność rozwiązań oraz wysokość udzielanych limitów kredytowych. W uwagach zgłaszanych do przyznanych ocen liczbowych, czytamy, że przyznawane limity kredytowe są często nieadekwatne do skali prowadzonego biznesu i indywidualnego zaangażowania we współpracę z klientem. Nasi respondenci nie lubią też długiego oczekiwania na wydanie decyzji kredytowej oraz nieoczekiwanych anulacji i zmian w przyznanych już limitach kredytowych.

Te i inne uwagi przekazywane przez Państwa w prowadzonym rankingu ubezpieczycieli potwierdzają głęboki sens projektu zapoczątkowanego trzy lata temu. Dlatego jeszcze raz dziękujemy Państwu za wszystkie oddane głosy i przekazane opinie. Zachęcamy jednocześnie do udziału w kolejnych edycjach rankingu, o czym wkrótce poinformujemy.

EK