Raport ryzyka 2020 – czas weryfikacji

W lutym 2020 roku SpotData wspólnie z KUKE opracowały i opublikowały raport na temat ryzyk gospodarczych, z którymi w 2020 r. miałyby mierzyć się firmy w Polsce. W związku z wywołaną przez pandemię burzą, która przeszła przez gospodarkę, autorzy postanowili zweryfikować swoje prognozy i wydali nowy Raport ryzyka 2020 – czas weryfikacji. Ta konieczność weryfikacji prognoz spowodowała, że ten corocznie wydawany raport pojawił się już na początku listopada – z kilkumiesięcznym przyspieszeniem.

Raport ryzyka

Janusz Władyczak, prezes KUKE:
Sprawcą tego przyspieszenia jest oczywiście koronawirus, który w raporcie wymienialiśmy jako jedno z zagrożeń dla stabilności globalnej gospodarki, nie wyobrażając sobie jednak jak bardzo ją zdeformuje. Pandemia wpłynęła też na trafność pozostałych naszych przewidywań co do trendów i ryzyk w światowej ekonomii, albo je wzmacniając, albo zupełnie je kwestionując. 

Ignacy Morawski, dyrektor SpotData:
Ta niepewność sprawia, że zdolność nawigowania w warunkach wysokiego ryzyka staje się niezbędną umiejętnością właścicieli i menedżerów firm. Nasz raport ma być pomocą w tej nawigacji. Listę najważniejszych ryzyk, z którymi zmagają się firmy, poddaliśmy przyspieszonej weryfikacji, by pokazać jak zmieniły się w erze COVID-19. Przede wszystkim widać, że znacząco wzrosło znaczenie tych podstawowych, a więc płynności, kosztów działalności i popytu. Rola pozostałych ryzyk, m.in. regulacyjnego czy reputacyjnego spadła – firmy skupiły wszystkie siły na walce o utrzymanie się na powierzchni. 

Autorzy lutowego Raportu stworzyli listę 10 najważniejszych ryzyk bazowych, z którymi zmagają się firmy. Lista powstała na podstawie zautomatyzowanego przeglądu artykułów prasowych. Przegląd pozwolił na zidentyfikowanie zjawisk, które najczęściej pojawiają się przy słowach ryzyko, zagrożenie, niebezpieczeństwo.

Raport ryzyka 2020 – czas weryfikacji pokazuje, jak zmieniły się te ryzyka w czasie COVID-19. A konkretnie, wskazuje jak zmienił się indeks przypisywany każdemu ryzyku między drugim kwartałem 2019 r. a drugim kwartałem 2020 r.

wykres raport ryzyka weryfikacja
źródło: Raport ryzyka 2020 – czas weryfikacji

Znacząco wzrosło znaczenie podstawowych ryzyk, a więc takich, z którymi firmy stykają się w pierwszej kolejności – płynności, kosztów działalności i popytu. Rola pozostałych ryzyk, m.in. regulacyjnego czy reputacyjnego spadła. Firmy skupiły wszystkie siły na walce o utrzymanie się na powierzchni. Jednak wraz z przystosowywaniem się do nowej rzeczywistości niestandardowe ryzyka mogą wrócić na pierwszy plan. Dotyczy to m.in. ryzyk środowiskowych, które będą narastały wraz z zaostrzaniem przez Unię Europejską polityki klimatycznej.

Najważniejsze ryzyko opisywane w lutowym raporcie „Ranking ryzyk gospodarczych 2020” – presja kosztowa – tylko się nasiliło. W sytuacji gwałtownego spadku przychodów kontrola nad kosztami staje się dużym wyzwaniem. Silnie wzrosły też obawy dotyczące płynności oraz popytu. Do wybuchu pandemii obserwowaliśmy tendencję spadku ryzyka w tych dwóch obszarach. Ponadto wskutek pandemii nabrały znaczenia zagrożenia związane z kursami walut, pomimo tego że kurs złotego pozostaje generalnie stabilny.

W pozostałych kategoriach związanych z obawami firm mamy do czynienia ze spadkami. Wydaje się to intuicyjnie zrozumiałe, bowiem w sytuacji tak ekstremalnej jak pandemia, kwestie reputacji firmy, kosztów energii i surowców oraz obaw związanych z regulacjami, klimatem i ochroną środowiska schodzą na drugi plan.

Oba pełne raporty – ten lutowy i ten listopadowy – dostępne są do pobrania na stronie KUKE.

zdjęcie z Raportu ryzyka 2020 – czas weryfikacji