TopUp Cover – rozwiązanie na niewystarczający limit

Umowa ubezpieczenia zobowiązuje Cię do wnioskowania o przyznanie limitu kredytowego w takiej wysokości, jaka faktycznie będzie Ci potrzebna. Czyli poziom limitu powinien być dopasowany do wartości wysyłek, harmonogramu dostaw i terminów płatności.

Jednak często ocena ryzyka kontrahenta nie pozwala na przyznanie tak wysokiego limitu jak wnioskowałeś. Co robić w takiej sytuacji? Czy musisz dostosować wielkość sprzedaży, warunki płatności do wysokości przyznanego  limitu? Czy jest może jakiś inny sposób?

TopUp

 

W KILKU PUNKTACH DLA NIECIERPLIWYCH

  • TopUp Cover to dodatkowy limit kredytowy przyznany w sytuacji, gdy limit podstawowy jest zbyt niski.
  • TopUp Cover może być przyznany również wtedy, gdy ubezpieczyciel odmówił ochrony danego kontrahenta.
  • Za dodatkowy limit trzeba dodatkowo zapłacić.
  • Warunki takiej nadwyżkowej ochrony są różne u różnych ubezpieczycieli.

 

ZBYT NISKI LIMIT KREDYTOWY

Ocena ryzyka kontrahenta ma na celu ustalenie takiego poziomu dopuszczalnego salda należności, jaki wynika z sytuacji finansowej kontrahenta z uwzględnieniem ryzyka branży i kraju, biorąc jednocześnie pod uwagę Twoje potrzeby. Nie dostaniesz limitu wyższego niż wnioskowałeś, ale może się zdarzyć, że będzie niższy.

W artykule “Limit kredytowy jako limit wypłaty odszkodowania” pisaliśmy, że nie powinieneś sprzedawać ponad limit wskazany przez ubezpieczyciela.

Jeśli jednak masz podpisany kontrakt, zależy Ci na utrzymaniu wysokiego poziomu sprzedaży lub na zwiększeniu obrotów to zbyt niski limit wiąże Ci ręce. Ale jest wyjście z takiej sytuacji.

 

TOPUP COVER

Ubezpieczyciel może Ci zaproponować przyznanie dodatkowego limitu kredytowego na brakującą wartość, pod warunkiem zapłacenia dodatkowej składki.

Ubezpieczyciele oferują tzw. TopUp Cover czyli limity nadwyżkowe w dwóch wersjach:

  • jako osobną polisę, która jednak jest warunkami powiązana z polisą podstawową
  • jako dodatek do istniejącej polisy ubezpieczenia należności.

 

OCENA RYZYKA

Jak to jest możliwe, że ubezpieczyciel raz ocenia kontrahenta gorzej, a zaraz potem lepiej i przyznaje wyższy limit? Przecież sytuacja kontrahenta się tak szybko nie zmienia. Otóż zasadniczo szczegółowa ocena ryzyka przy przyznawaniu limitu TopUp nie jest już dokonywana. Oczywiście sprawdzane jest czy kontrahent nie jest w stanie upadłości lub trwale nie reguluje swoich zobowiązań. Ale dokładne dane finansowe i wyliczenia wskaźników nie mają już znaczenia, bo przecież były brane pod uwagę przy ocenie podstawowej.

Na poziom limitu TopUp ma wpływ polityka ubezpieczyciela i jego apetyt na ryzyko. I patrząc od tej strony, jeśli za większe ryzyko będzie odpowiednio wyższa składka to ubezpieczyciel może zaakceptować, na wniosek klienta, dodatkowy limit.

 

LIMIT TOPUP A LIMIT PODSTAWOWY

TopUp Cover może być przyznany w sytuacji, gdy limit podstawowy, czyli ten przyznany pierwotnie, w wyniku oceny ryzyka, jest niewystarczający. I tak się dzieje najczęściej.

Limit TopUP może być przyznany również wtedy, gdy ubezpieczyciel dał kontrahentowi ocenę negatywną. Bo dokumenty finansowe firmy były niedostępne, bo rating firmy był zbyt słaby lub wartość wnioskowanego limitu niewspółmierna do skali działalności kontrahenta. Oczywiście wartość takiego limitu TopUp będzie niższa a składka wyższa, bo ryzyko większe.

 

POZIOM TOPUP COVER

Wartość limitu nadwyżkowego nie zawsze zależy od wysokości limitu podstawowego.

TopUp może być niewielkim dodatkiem do limitu podstawowego, a może go wielokrotnie przewyższać, a nawet być jedynym limitem dla kontrahenta. Czasem w umowie jest podana maksymalna możliwa wartość limitu TopUP jako zasada. I może ona być inna dla limitu TopUP jako dodatkowego i inna (mniejsza) bez podstawowego (przy odmowie przyznania limitu podstawowego). Ale są ubezpieczyciele, którzy limit TopUp przyznają indywidualnie dla każdego kontrahenta w oparciu o takie kryteria jak wielkość polisy podstawowej, branża, rating.

 

WARUNKI TOPUP COVER

Zasady funkcjonowania TopUp Cover są różne u każdego z ubezpieczycieli. Jedni  precyzują je, włącznie ze stawką, już w umowie,  inni wszystkie warunki ustalają indywidualnie. Jedni zobowiązują się do utrzymania limitu przez określony czas (np. 3 miesiące) inni dają sobie prawo anulowania go w każdej chwili.

 

TopUp Cover jest ciekawym rozwiązaniem często stosowanym przez ubezpieczycieli i wykorzystywanym przez przedsiębiorców. Daje firmie możliwość zabezpieczenia większej sprzedaży w dowolnym momencie, a ubezpieczycielowi dodatkową składkę. 

Chcesz poznać szczegóły rozwiązań poszczególnych ubezpieczycieli? Skontaktuj się z nami. Wyjaśnimy i pomożemy wybrać najlepszą opcję.

 

Ewa Krzemińska www.rozumiemOWU.pl