Wyniki Rankingu Ubezpieczycieli 2021

Ranking Ubezpieczycieli 2021.

Za nami kolejne już badanie satysfakcji ze współpracy z ubezpieczycielami kredytu kupieckiego wśród naszych Klientów. Bieżące wyniki Rankingu Ubezpieczycieli 2021 wskazują na to, że ostatni rok przyniósł wiele zmian w podejściu towarzystw ubezpieczeniowych do postrzegania ryzyka w biznesie. Groźba fali upadłości powodowana szerzącą się na świecie pandemią Covid19 była bodźcem do restrykcyjnych działań w obszarze redukcji ryzyka kredytowego, a także zmiany podejścia do wyceny polis ubezpieczeniowych w konkretnych rejonach geograficznych, czy węziej – sektorach branżowych. Rzeczywistość okazała się bardziej przychylna dla płynności finansowej w biznesie niż sądzono – póki co, wskaźniki szkodowości poszczególnych ubezpieczycieli zawieszone są na poziomach zdecydowanie niższych niż podczas kryzysu sprzed 2010 roku.

Celem rankingu jest uświadomienie naszym obecnym i przyszłym klientom różnic jakie występują między poszczególnymi ubezpieczycielami oraz ich mobilizacja do stałego podnoszenia jakości oferowanych usług wskazując obszary, które najpilniej tego wymagają.

W tym roku analizie poddaliśmy towarzystwa ubezpieczeniowe: Atradius, Coface, Credendo, Ergo Hestia, Euler Hermes oraz Kuke operujące na rynku krajowym.

 

W sześciu kluczowych obszarach:

  • Obsługa klienta
  • Skuteczność windykacji
  • Elastyczność rozwiązań
  • Warunki finansowe polisy
  • Limity kredytowe
  • Procesy odszkodowawcze

zapytaliśmy użytkowników ubezpieczenia należności krajowych i eksportowych o opinię w skali 1-5, gdzie 1 oznaczała notę najsłabszą, a 5 najwyższą.

 

Wyniki Rankingu Ubezpieczycieli 2021:

 

Jak widać z uzyskanych wyników, różnice pomiędzy ubezpieczycielami nie były duże.

Zwycięzcy tegorocznego Rankingu, firmie Atradius serdecznie gratulujemy zwłaszcza, że był liderem aż w trzech poszczególnych obszarach dotyczących: obsługi klienta, elastyczności rozwiązań oraz warunków finansowych polisy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje także Ergo Hestia, która zwyciężyła w obszarze przyznanych limitów kredytowych i skuteczności windykacji. Procesy odszkodowawcze natomiast zdominował Euler Hermes.

 

Dodatkowe pytania ankiety.

Z odpowiedzi na dodatkowe pytania wiemy też, że uczestnicy ankiety satysfakcji zwrócili uwagę na zbyt „pochopne” w czasie pandemii redukowanie, czy wręcz znoszenie limitów kredytowych w konkretnych branżach nie patrząc na konkretne przedsiębiorstwa i ich wyniki finansowe. Część z nich byłaby w stanie akceptować limity czasowe lub z poręczeniem, ale dające możliwość sprzedaży. Co ważne też, część klientów wskazuje, że dużą pomocą dla nich byłoby nieco elastyczniejsze podejście do akceptacji wydłużania terminów płatności a także przychylniejsze spojrzenie na odraczanie terminu przekazania kontrahenta do windykacji/ustania ochrony ubezpieczeniowej.

Co istotne, wielu respondentów – bo prawie 70%, wskazało, że równolegle do ubezpieczenia korzysta częściej niż dotychczas z wywiadowni i rejestrów gospodarczych celem stałej weryfikacji ryzyka przy współpracy z odbiorcami.

 

Jak pokazują powyższe dane – celowość prowadzonego co rok rankingu jest w pełni uzasadniona. Dane z przeprowadzonego rankingu rok temu znajdują się tutaj.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, oddane głosy i przekazane opinie.

Zachęcamy także do udziału w kolejnych edycjach rankingu.

Zespół RiskMan.