Wyniki Rankingu Ubezpieczycieli 2022

Ranking Ubezpieczycieli 2022.

po raz kolejny sprawdziliśmy jak Ubezpieczyciele wspierają przedsiębiorców w 6 kluczowych obszarach ubezpieczenia kredytu kupieckiego:

  • obsługa klienta,
  • skuteczność windykacji,
  • elastyczność rozwiązań,
  • warunki finansowe polisy,
  • limity kredytowe,
  • procesy odszkodowawcze.

Nasi Klienci korzystający z usługi ubezpieczenia należności podzielili się swoimi opiniami i spostrzeżeniami z ostatnich 12 miesięcy współpracy z bieżącym ubezpieczycielem, tzn.: Atradius, Coface, Credendo, Ergo Hestia, Euler Hermes lub Kuke. Każdy oceniał w skali 1-5 poszczególne obszary, gdzie „1” oznacza wysokie niezadowolenie z jakości serwisu, a „5” – wręcz przeciwnie. Badanie było w pełni anonimowe.

Wyniki badania satysfakcji pokazują, że wśród pierwszej „Trójki” różnice pomiędzy ubezpieczycielami były niewielkie. Jakość świadczonego serwisu w poszczególnych 6 analizowanych obszarach była i jest na bardzo wysokim poziomie ze średnią powyżej 4,0 punktu.

Poszczególne obszary Rankingu Ubezpieczycieli 2022
 

Celem rankingu jest uświadomienie naszym obecnym i przyszłym klientom różnic jakie występują między poszczególnymi ubezpieczycielami oraz ich mobilizacja do stałego podnoszenia jakości oferowanych usług wskazując obszary, które najpilniej tego wymagają.

Pierwsza Trójka Rankingu prezentuje się następująco:

 

Wynik Rankingu Ubezpieczycieli za rok 2022 Zwycięzcy tegorocznego Rankingu, firmie Ergo Hestia serdecznie gratulujemy, Była Ona liderem aż w 4 poszczególnych obszarach dotyczących: obsługi klienta, skuteczności windykacji, poziomu limitów kredytowych oraz procesów odszkodowawczych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje także Atradius, który zwyciężył w obszarze elastyczności rozwiązań i warunkach finansowych polisy. 

Specjalnie przygotowaliśmy też krótki film prezentujący omawiany Ranking.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, oddane głosy i przekazane opinie.

Zachęcamy także do udziału w kolejnych edycjach rankingu.

Zespół RiskMan.