Ze świata

RiskMan

jest także partnerem międzynarodowej Grupy Brokerskiej ICBA – International Credit Brokers Alliance (www.icba.com). W ramach ICBA na całym świecie pracuje ponad 900 wyspecjalizowanych brokerów z biurami w 50 krajach + 18 lokalnymi korespondentami w 25 dodatkowych krajach, którzy obsługują razem ponad 30 000 polis ubezpieczeniowych.

Celem ICBA, czyli trzeciej co do wielkości grupie brokerskiej ubezpieczeń kredytu kupieckiego na świecie jest dostarczanie specjalistom ubezpieczeń należności i rozwiązań ubezpieczeniowych wypracowanych w oparciu o najlepsze wzorce i doświadczenia międzynarodowe, jednocześnie dostosowanych do warunków i wymagań Klientów w poszczególnych krajach. ICBA pomaga ustalić spójne i korzystne warunki ochrony dla firm działających na wielu rynkach.

RiskMan jest wyłącznym partnerem ICBA w Polsce.

Największy na świecie zespół niezależnych, światowych brokerów, specjalizujący się w ubezpieczaniu należności.

900 Ekspertów

ICBA powstało w roku 2000. Dynamicznie się rozwijając, obecnie zrzesza już ponad 900 wyspecjalizowanych brokerów ubezpieczeniowych oferujących Klientom rozwiązania w zakresie ubezpieczenia kredytu kupieckiego oraz ryzyka politycznego.

68 Krajów

ICBA posiada swoje siedziby w 68 krajach, z czego w 50 jest obecne bezpośrednio a w kolejnych 18 poprzez korespondentów, co jest warunkiem koniecznym do zaoferowania rozwiązań „glokalnych”. To znaczy wsparcia zintegrowanego globalnie, ale dostarczanego i obsługiwanego lokalnie.

3 Największa Grupa

Trzecia, największa grupa brokerów ubezpieczeniowych w kredycie kupieckim na świecie, w której wartość dodaną stanowi ścisła współpraca, świetne relacje z ubezpieczycielami a także uznanie na rynku ubezpieczeń. Jesteśmy jednym zespołem z jednym z celem: najlepszym wsparciem dla naszych Klientów, lokalnie oraz globalnie.

30 000 Polis

W sumie, ICBA wspiera zarządzanie ponad 30 000 polis ubezpieczeniowych naszych klientów na całym świecie. Brokerzy ICBA działają skutecznie, aby zapewnić najlepsze rozwiązania w zakresie ubezpieczeń należności oraz ubezpieczenia ryzyka politycznego dla firm prowadzących swoją działalność na 5 kontynentach.