Outsourcing usług finansowych
Nasi specjaliści zajmą się Twoimi należnościami, Ty rozwijaj swój biznes!
Czytaj więcej
Ubezpieczenie należności
Ubezpieczenie należności i zarządzanie ryzykiem kredytowym to nasza specjalność
Czytaj więcej
Faktoring
Pomożemy poprawić płynność finansową Twojej firmy
Czytaj więcej
gwarancje ubezpieczeniowe
Gwarancje na wszystko
Czytaj więcej
Previous slide
Next slide

RiskMan oferuje innowacyjny credit risk management dopasowany do strategii biznesowej Twojej firmy

0
zadowolonych Klientów
0 mld PLN
ubezpieczonych obrotów
0 mld PLN
należności sfinansowanych
0
wystawionych gwarancji

Co nas wyróżnia

Naszą specjalnością są sprawy nietypowe i trudne

Znamy odpowiedzi na te i wiele innych pytań, umiemy Ci pomóc.

Zadbamy o bezpieczeństwo finansowe Twojego biznesu

Ubezpieczenie należności handlowych nie należy do łatwych i zrozumiałych. Ogólne warunki nakładają na Twoją firmę wiele drobiazgowych wymagań, których niedotrzymanie może spowodować odmowę wypłaty odszkodowania.

Specjalne warunki dotyczące dokumentacji, zbyt niskie limity dla kontrahentów, wyłączenia niestandardowych transakcji – to realne problemy, które mogą Cię zaskoczyć i utrudnić podstawową działalność przedsiębiorstwa. Unikniesz ich, jeśli przy ustalaniu warunków ochrony skorzystasz z naszej wiedzy i doświadczenia

RiskMan jest po twojej stronie w negocjacjach z ubezpieczycielem.

Doradzamy polskim i międzynarodowym Klientom, należymy do International Credit Brokers Alliance (ICBA). ICBA to stowarzyszenie zrzeszające obecnie 70 firm brokerskich z 48 krajów. Celem ICBA jest dostarczanie specjalistom ubezpieczeń należności rozwiązań ubezpieczeniowych wypracowanych w oparciu najlepsze wzorce i doświadczenia międzynarodowe i jednocześnie dostosowanych do warunków i wymagań Klientów w poszczególnych krajach. ICBA pomaga ustalić spójne i korzystne warunki ochrony dla firm działających na wielu rynkach. RiskMan jest wyłącznym partnerem ICBA w Polsce.

Jesteśmy także członkiem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, zrzeszającej ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. FPIG współtworzy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce, odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców, jest również platformą współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotorem najlepszych praktyk biznesowych.

Nasz Zespół

Łączymy unikalną wiedzę i doświadczenia biznesowe z profesjonalną obsługą Klienta. Zapewniamy zawsze najwyższą jakość oferowanych usług, dopasowując je do specyficznych potrzeb i wymagań Twojej firmy. Naszą specjalnością są tematy nietypowe i złożone. Mamy pod opieką wielkie korporacje międzynarodowe, dla których opracowujemy unikalne programy ubezpieczeniowe. Nasi Klienci to wymagający i świadomi swoich oczekiwań przedsiębiorcy, którzy znajdują w RiskMan najwyższej klasy profesjonalnego partnera.

Referencje

Broker ubezpieczeniowy, jako niezależny pośrednik, reprezentuje wyłącznie interesy swojego Klienta.

W oparciu o oferty kilku ubezpieczycieli przygotowuje program ubezpieczeniowy specjalnie dostosowany do potrzeb Klienta. Nie reprezentuje żadnego z ubezpieczycieli.

BROKER UBEZPIECZENIOWY DZIAŁA NA PODSTAWIE USTAWY Z 15 GRUDNIA 2017 R. O POŚREDNICTWIE UBEZPIECZENIOWYM. DO JEGO OBOWIĄZKÓW NALEŻY ZAWIERANIE LUB DOPROWADZANIE DO ZAWARCIA UMÓW UBEZPIECZENIA, WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH DO ZAWARCIA ORAZ UCZESTNICZENIE W ZARZĄDZANIU I OBSŁUDZE UMÓW UBEZPIECZENIA. BROKER UCZESTNICZY RÓWNIEŻ W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie oraz podmioty posiadające specjalistyczną wiedzę, którym broker zlecił wykonanie ww. czynności, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów. Broker jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności brokerskich. Obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego z Klientem.