RiskMan oferuje innowacyjny credit risk management dopasowany do strategii biznesowej Twojej firmy

0
zadowolonych Klientów
0 mld PLN
ubezpieczonych obrotów
0 mld PLN
należności sfinansowanych
0
wystawionych gwarancji

Co nas wyróżnia

Naszą specjalnością są sprawy nietypowe i trudne

Znamy odpowiedzi na te i wiele innych pytań, umiemy Ci pomóc.

Zadbamy o bezpieczeństwo finansowe Twojego biznesu

Ubezpieczenie należności handlowych nie należy do łatwych i zrozumiałych. Ogólne warunki nakładają na Twoją firmę wiele drobiazgowych wymagań, których niedotrzymanie może spowodować odmowę wypłaty odszkodowania.

Specjalne warunki dotyczące dokumentacji, zbyt niskie limity dla kontrahentów, wyłączenia niestandardowych transakcji – to realne problemy, które mogą Cię zaskoczyć i utrudnić podstawową działalność przedsiębiorstwa. Unikniesz ich, jeśli przy ustalaniu warunków ochrony skorzystasz z naszej wiedzy i doświadczenia

RiskMan jest po twojej stronie w negocjacjach z ubezpieczycielem.

Doradzamy polskim i międzynarodowym Klientom, należymy do International Credit Brokers Alliance (ICBA). ICBA to stowarzyszenie zrzeszające obecnie 70 firm brokerskich z 48 krajów. Celem ICBA jest dostarczanie specjalistom ubezpieczeń należności rozwiązań ubezpieczeniowych wypracowanych w oparciu najlepsze wzorce i doświadczenia międzynarodowe i jednocześnie dostosowanych do warunków i wymagań Klientów w poszczególnych krajach. ICBA pomaga ustalić spójne i korzystne warunki ochrony dla firm działających na wielu rynkach. RiskMan jest wyłącznym partnerem ICBA w Polsce.

Jesteśmy także członkiem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, zrzeszającej ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. FPIG współtworzy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce, odgrywa aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców, jest również platformą współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotorem najlepszych praktyk biznesowych.

Nasz Zespół

Łączymy unikalną wiedzę i doświadczenia biznesowe z profesjonalną obsługą Klienta. Zapewniamy zawsze najwyższą jakość oferowanych usług, dopasowując je do specyficznych potrzeb i wymagań Twojej firmy. Naszą specjalnością są tematy nietypowe i złożone. Mamy pod opieką wielkie korporacje międzynarodowe, dla których opracowujemy unikalne programy ubezpieczeniowe. Nasi Klienci to wymagający i świadomi swoich oczekiwań przedsiębiorcy, którzy znajdują w RiskMan najwyższej klasy profesjonalnego partnera.

Referencje

Broker ubezpieczeniowy, jako niezależny pośrednik, reprezentuje wyłącznie interesy swojego Klienta.

W oparciu o oferty kilku ubezpieczycieli przygotowuje program ubezpieczeniowy specjalnie dostosowany do potrzeb Klienta. Nie reprezentuje żadnego z ubezpieczycieli.

BROKER UBEZPIECZENIOWY DZIAŁA NA PODSTAWIE USTAWY Z 15 GRUDNIA 2017 R. O POŚREDNICTWIE UBEZPIECZENIOWYM. DO JEGO OBOWIĄZKÓW NALEŻY ZAWIERANIE LUB DOPROWADZANIE DO ZAWARCIA UMÓW UBEZPIECZENIA, WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH DO ZAWARCIA ORAZ UCZESTNICZENIE W ZARZĄDZANIU I OBSŁUDZE UMÓW UBEZPIECZENIA. BROKER UCZESTNICZY RÓWNIEŻ W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie oraz podmioty posiadające specjalistyczną wiedzę, którym broker zlecił wykonanie ww. czynności, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów. Broker jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności brokerskich. Obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego z Klientem.