Ubezpieczenie Należności

Rozwijasz swoją firmę, nawiązujesz współpracę z nowymi odbiorcami, szukasz nowych rynków zbytu, chcesz podnosić konkurencyjność swojej oferty zgadzając się na odroczoną płatność, ale udzielanie kredytu kupieckiego wiąże się z ryzykiem braku zapłaty za wysłany towar czy zrealizowaną usługę. Ubezpieczenie należności to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi wspomagających Cię w biznesie. Z ubezpieczeniem należności kilkumiesięczne opóźnienie w uregulowaniu faktury czy niewypłacalność kontrahenta to zdarzenia, których skutki możesz zminimalizować.

RiskMan przeanalizuje model dystrybucji i strukturę portfela Twoich klientów. W oparciu o rzetelną analizę ofert ubezpieczycieli przedstawimy rekomendację najwłaściwszej polisy. Wynegocjujemy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym najkorzystniejsze warunki ochrony uwzględniając koszt, zakres, poziom obsługi i elastyczność rozwiązań.

Ubezpieczenie należności zapewni Twojej firmie nie tylko rekompensatę nieprzewidzianych strat w sprzedaży, ale też ocenę i monitorowanie ryzyka kontrahentów oraz windykację przeterminowanych należności. Mając ochronę ubezpieczeniową lepiej będziesz zarządzać udzielanym kredytem kupieckim, łatwiej uzyskasz finansowanie z banku lub od faktora, będziesz bardziej konkurencyjny.

Na polskim rynku działa kilku ubezpieczycieli należności, którzy oferują różnorodne warunki ochrony, wiele produktów i rozwiązań ubezpieczeniowych. Powinny one jednak być dopasowane do specyfiki Twojej działalności, spełniać Twoje oczekiwania i potrzeby.

RiskMan zawsze reprezentuje Twoje interesy, a szeroką wiedzą i doświadczeniem swoich ekspertów gwarantuje dopasowany do Twoich potrzeb model ubezpieczenia. 

Naszą specjalnością są sprawy nietypowe i trudne.

My znamy odpowiedzi na te i wiele innych pytań, umiemy Ci pomóc. 

Pamiętaj, że

Ubezpieczeniem należności można objąć wszystkich kontrahentów, z którymi współpracujesz na warunkach kredytu kupieckiego (Whole turnover) lub tylko wybranych (Single risk). Ubezpieczyciele oferują także dodatkową ochronę ponad przyznany limit kredytowy (Top Up Cover) lub ubezpieczenie należności w oparciu o stosowane w Twojej firmie procedury zarządzania ryzykiem kredytowym (Excess of loss). Ubezpieczenie należności jest wymagające zarówno jeśli chodzi o stopień skomplikowania, konieczną obsługę w trakcie trwania umowy, jak i warunki stawiane przez ubezpieczyciela, których niewypełnienie może pozbawić Cię odszkodowania. Wynegocjowanie optymalnych parametrów ochrony, kontrolowanie na bieżąco realizacji umowy, przestrzeganie warunków wymaga informacji, zaangażowania i systematyczności.

Co dla Ciebie możemy zrobić.​

Rozważając decyzję o ochronie swoich należności, poszukując ubezpieczyciela czy rozpatrując oferty towarzystw ubezpieczeniowych skorzystaj z wiedzy, doświadczenia i znajomości tego rynku przez RiskMan.

Rozpoczynając naszą współpracę przeanalizujemy model dystrybucji i strukturę portfela Twoich klientów, sprawdzimy procedury zarządzania ryzykiem i należnościami w Twoim przedsiębiorstwie. Dzięki zdobytym informacjom będziemy w stanie zidentyfikować możliwe zagrożenia, rozpoznać ryzyko oraz ocenić rozmiary potencjalnych strat. Na podstawie analizy Twoich potrzeb i oczekiwań wobec ochrony przygotujemy założenia programu ubezpieczeniowego i podstawowe pożądane parametry umowy ubezpieczenia należności. Przygotujemy zapytania do wybranych ubezpieczycieli, a rzetelna analiza ich ofert umożliwi nam wybranie najwłaściwszej umowy ubezpieczenia należności. Wynegocjujemy najkorzystniejsze warunki ochrony uwzględniając zakres, koszt, poziom obsługi i elastyczność rozwiązań. Podsumowując analizę ofert przedstawimy Ci rekomendowanego ubezpieczyciela i polisę, która najlepiej odpowiada na potrzeby Twojej firmy i jest dla Ciebie najkorzystniejsza również pod względem finansowym. Wyjaśnimy na czym oparliśmy swoją rekomendację, a Ty podejmiesz decyzję wybierając najlepszą umowę ubezpieczenia należności. Po doprowadzeniu do zawarcia i podpisania umowy, będziemy wspierać Twoich pracowników w obsłudze polisy i wypełnianiu obowiązków, które nakłada ubezpieczyciel. Będziemy też uczestniczyć w procesie likwidacji szkód i reprezentować Twoją firmę w dochodzeniu wypłaty odszkodowania.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami.