Raport

Miesięcznik Ubezpieczeniowy

Miesięcznik Ubezpieczeniowy – Almanach Brokerów 2024

Na łamach najnowszego Almanachu Brokerów 2024 wydawanego corocznie przez Miesięcznik Ubezpieczeniowy opublikowaliśmy tekst dotyczący bieżącej sytuacji dot. ubezpieczeń Należności.      Siła ubezpieczeń należności      Ubezpieczenie należności jest jednym z najbardziej konserwatywnych

RiskMan Services

Raport stanu przeterminowań na koniec 2023 roku w wybranych branżach.

Analiza części raportu dotycząca wzrostu przeterminowań wśród polskich przedsiębiorców a także będące tego konsekwencją – postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. Śledząc ostatnie raporty dotyczące wzrostu przeterminowań wśród polskich przedsiębiorców a także będące tego konsekwencją