RiskMan Services

RiskMan Services

Raport stanu przeterminowań na koniec 2023 roku w wybranych branżach.

Analiza części raportu dotycząca wzrostu przeterminowań wśród polskich przedsiębiorców a także będące tego konsekwencją – postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. Śledząc ostatnie raporty dotyczące wzrostu przeterminowań wśród polskich przedsiębiorców a także będące tego konsekwencją