Raport stanu przeterminowań na koniec 2023 roku w wybranych branżach.

Analiza części raportu dotycząca wzrostu przeterminowań wśród polskich przedsiębiorców a także będące tego konsekwencją – postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Śledząc ostatnie raporty dotyczące wzrostu przeterminowań wśród polskich przedsiębiorców a także będące tego konsekwencją – postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, dostrzegamy, że w 2023 roku samych restrukturyzacji odbyło się aż 4 244. Z tej puli aż 70% to restrukturyzacje JDG a 15% to Sp. z o.o.
W tym samym okresie liczba postępowań upadłościowych wyniosła 408 a aż 611 wniosków o upadłość oddalono. W obszarze ogłoszonych upadłości aż 67% dotyczy Sp. o.o. a 12% JDG.
Najczęściej restrukturyzujące się branże pod względem głównego numeru PKD to: transport drogowy towarów, uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz restauracje i inne placówki gastronomiczne a porównując te sektory do lat poprzednich dostrzegamy, że praktycznie pierwsza trójka w tym rankingu się nie zmienia.
W obszarze upadłości, najczęściej kończącymi działalność względem PKD to firmy z obszaru budownictwa a bardziej szczegółowo: roboty budowlane, realizacja projektów budowalnych oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi oraz transport drogowy towarów.

Jeśli do tych danych od COIG (Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej) dołączymy najświeższe informacje, że opóźnione płatności o ponad 30 dni notuje już aż 62% przedsiębiorstw, co jest wartością 2 razy większą niż wartość przeterminowań z początku IV kwartału 2023 roku – robi się poważnie.

Zdecydowanie, w tym czasie szczególnie o bezpieczeństwo należności trzeba zadbać i nie czekać z kontaktem do dłużników aż 30 i więcej dni. Rosnące przeterminowania pogarszają cash flow firmy a to w konsekwencji negatywnie odbija się na niej.

Jeśli obserwujesz przeterminowania u siebie w firmie a jednocześnie czujesz, że trudno będzie nad nimi zapanować – nie czekaj!

Nie pozwól, aby problemy z należnościami wpływały negatywnie na Twoją firmę. Dzięki naszemu wsparciu w obszarze zarządzania należnościami, możesz skoncentrować się na osiąganiu strategicznych celów biznesowych, zamiast martwić się o finanse.